Drugi rok reformy szkolnictwa. Więcej nauczycieli ma pracę (wideo)

05.12.2018

„Szkoła w drugim roku wdrożonej reformy” – taką nazwę nosiła konferencja prasowa, która odbyła się dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk oraz pełnomocnika wojewody ds. rozwoju edukacji Radosława Brzózki.
 
Wideo z konferencji
https://www.facebook.com/LubelskiUrzadWojewodzki/videos/331157937739134/
 
Konferencja dotyczyła m.in. analizy szkolnictwa polskiego wobec reformy edukacji, wprowadzonej w życie w zeszłym roku. Skupiono się głównie na liczbie zatrudnień nauczycieli, ilości szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie, a także uczniów do nich uczęszczających.
 
Kurator oświaty przedstawiła szereg pozytywnych efektów wydłużenia kształcenia i zwiększonej liczby uczniów oraz wyzwań związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych w 2019 roku.
 
Jeżeli państwo weźmiecie pod uwagę fakt,  że mamy kolejne 3600 dzieci mniej w szkołach w województwie lubelskim, a przypomnę, że w zeszłym roku odnotowaliśmy w nich 4000 dzieci mniej,   to łącznie na przestrzeni tylko tych dwóch lat wdrażania reformy edukacji, mamy 7600 osób mniej.  Naturalną konsekwencją takiego ogromnego zmniejszenia tej liczby powinna być znacząca redukcja etatów nauczycieli, tymczasem to reforma edukacji doprowadziła do sytuacji, w której pomimo ubytku 7600 dzieci w szkołach w województwie lubelskim, liczba etatów nauczycielskich znacząco wzrosła zarówno w zeszłym roku, jak i w tym – zauważył wojewoda Czarnek.