Dwa dobre lata w Lubelskiem. Podsumowanie pracy wojewody

17.11.2017

- Minęły dwa lata rządów Pani premier Beaty Szydło, jej ministrów, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który został skonstruowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Przez te dwa lata zrealizowano większość zapowiedzi wyborczych – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek rozpoczynając konferencję prasową podsumowującą i przedstawiającą efekty dwóch lat działalności Rady Ministrów i jej przedstawiciela w województwie lubelskim.
 
Obejrzyj pełną treść wypowiedzi : https://youtu.be/mXMEteOHSKo
 
Jak podkreślał wojewoda Czarnek podczas spotkania z mediami najważniejszym założeniem programu Prawa i Sprawiedliwości było sprawienie, by wszyscy Polacy mieli równe szanse. To założenie dla województwa lubelskiego oznacza konieczność doganiania innych regionów w zakresie rozwoju. Tu szczególnie ważna była pamięć o społecznościach żyjących poza wielkimi aglomeracjami. Programy przygotowane przez rząd Beaty Szydło przywracają rodzinom z całego Lubelskiego poczucie godnego życia.
 
Inwestycje w infrastrukturę – drogową i kolejową, program Rodzina 500 Plus, spadek bezrobocia w regionie, podniesienie płac, obniżenie wieku emerytalnego i wzmocnienie bezpieczeństwa – to zapowiedzi z expose, których realizację widać w województwie lubelskim.
 
Wojewoda podziękował premier Beacie Szydło, ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za zaufanie, którym go obdarzyli powierzając realizację rządowych zadań w naszym regionie. Wyraził również wdzięczność wszystkim ministrom za pamięć i życzliwość dla naszego regionu, których znakiem były wizyty w Lublinie i w województwie lubelskim.
 
Dokonując podsumowania wojewoda mówił o 3 filarach rządów  Prawa i Sprawiedliwości, jakimi są Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo.
 
Rodzina
Realizowane przez ostatnie dwa lata projekty społeczne przywróciły polskim rodzinom w województwie lubelskim poczucie godnego życia.
 

 • 241 tys.dzieci z województwa skorzystało z programu Rodzina 500 Plus
 • Prawie2,5 mld zł wypłacono w ramach programu Rodzina 500 Plus.
 • 13 975 zł średnio otrzymała rodzina z województwa lubelskiego w ramach programu Rodzina 500 Plus.
 • 69 proc. dzieci w gminach wiejskich w województwie lubelskim korzysta ze środków programu Rodzina 500 Plus.
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie weryfikuje listę 4 tys. działek, które mają być przekazane do Krajowego Zasobu Nieruchomości, na potrzeby programu Mieszkanie Plus.
 • W Białej Podlaskiejrozpoczęto budowę pierwszych tanich mieszkań na wynajem. Aktywny w programie Mieszkanie Plus jest Świdnik i inne samorządy.
 • 187jednorazowych świadczeń po 4 tys. zł wypłacono w ramach programu „Za Życiem”.
 • Asystenci rodziny wspierają kobiety i rodziny przed i po urodzeniu dziecka poważnie upośredzonego i ciężko chorego.
 • 10 mlnwydano na realizację programu Maluch +.
 • Utworzono 623 miejsc w żłobkach.
 • Niecały 1 mln wydano na program Senior Plus.
 • Powstają 4 placówki dla seniorów: w Chodlu, Józefowie, Sławatyczach i Tyszowcach.
 • Przeznaczyliśmy pieniądze na nowości wydawnicze do bibliotek w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 • Zaplanowaliśmy już środki na infrastrukturę i szkolenia w szkołach w programie „Aktywna tablica” dotyczącym technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Zaplanowaliśmy także pieniądze na gabinety lekarskie w szkołach.
 • Rząd dofinansował budowę stadionu lekkoatletycznego w Lublinie kwotą 13 mln zł (zwiększenie finansowania o 3 mln zł). Koszt budowy i wyposażenia ot 40 mln zł.
 • Ponad 106 mln zł przeznaczono na infrastrukturę sportową w województwie lubelskim
 • Przyjęliśmy 2 250 wniosków o Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
 • Realizowaliśmy politykę historyczną państwa poprzez godne upamiętnienie bohaterów narodowych. Współorganizowaliśmy pogrzeby państwowe we Włodawie Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”, a w Radecznicy Mariana Pilarskiego „Jara” i Stanisława Biziora „Eama”.

 
 
Bezpieczeństwo
W ostatnich dwóch latach Polska potwierdziła swoją pozycję w NATO. Jest także państwem postrzeganym w Europie jako kraj wolny od terroryzmu. Województwo lubelskie ma swój udział we współtworzeniu zarówno siły państwa, jak i codziennego poczucia bezpieczeństwa Polaków.
 

 • Otwarto posterunki Policjiw Suścu, Ulchówku, Fajsławicach, a także w Jastkowie, Michowie i Woli Uhruskiej. Rozpoczęto też budowę komisariatu w Rejowcu Fabrycznym.
 • Utworzono2. Lubelską Brygadę Obrony Terytorialnej.
 • Podpisano umowy o współpracy z Obroną Terytorialną i Wielonarodową Brygadą dotyczące wymiany doświadczeń i szkoleń.
 • Wzrosła ilość środków na Ochotniczą Straż Pożarnąo 1,2 mln zł w stosunku do 2015 r.
 • Rozbudowano wały przeciwpowodziowe w Dolinie Świeciechowskiej – na długości ok. 4,5 km na kwotę 15,7 mln zł.
 • Troszczę się o bezpieczeństwo zdrowotne, podnosząc regularnie problemy związane z budową i zarządzaniemCentrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, dla którego przyznano dotację państwową w kwocie 168 mln zł.
 • Zadbaliśmy o bezpieczeństwo uczestnikówŚwiatowych Dni Młodzieży na terenie regionu.
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadził szkolenia antyterrorystyczne dla młodzieży w powiecie świdnickim.
 • Centrum Powiadamiania Ratunkowegouzyskało pełną obsadę, ulepszono użytkowane w nim oprogramowanie, zmodernizowano sprzęt, popularyzowano nr 112.
 • W maju br. jako pierwsze województwo wdrożyliśmySystem Wspierania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
 • W kontekście kryzysu imigracyjnego realizujemy monitoring bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem strefy nadgranicznej.
 • Opracowano program modernizacji przejścia granicznego w Dorohusku, program funkcjonalno-użytkowy dla ciągu pieszego na przejściu w Hrebennem. Jeszcze w tym roku powstanie taki program dla przejścia w Dołhobyczowie.
 • Województwo wyróżniało się dużą liczbą projektów w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka.
 • Zaplanowaliśmy zakup sprzętu informatycznego i łączności dla Państwowej Straży Pożarnej w ramach programu modernizacji służb.
 • Wydano 5 zrid na chodniki i drogi rowerowe w ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych.

 
Rozwój
Rząd premier Beaty Szydło uwalniania polskich przedsiębiorców z barier blokujących pozytywną energię polskiej gospodarki. Realizuje Program na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rozwiązuje problemy kluczowych branż przemysłu. Również nasz region obejmują te procesy.
 

 • Via Carpatia – trwa realizacja priorytetowej inwestycji drogowej dla rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej. Podpisano umowy na budowę trzech lubelskich odcinków szlaku.
 • Otwarto zachodnią obwodnicę Lublina. Wydane zostały zrid na trasy S12 i S17.Realizowane są kolejne odcinki dróg na S17 (wartość inwestycji to ponad 1,1 mld zł). Te szlaki drogowe pozwolą na poprawę komunikacji z północy na południe i na zachód województwa.
 • Podpisano umowy na budowęobwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17. Szacunkowa wartość inwestycji to 291,7 mln zł.
 • Kluczowa inwestycja dla ruchu drogowego w Lublinie:przebudowa ul. Bohaterów Monte Casino w Lublinie uzyskała zrid oraz dofinansowanie. Wartość inwestycji to 2,3 mln zł.
 • W ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wybudowano 268 km dróg powiatowych i 146 km dróg gminnych. Wartość inwestycji to 260 mln zł.
 • Na kwotę 11,2 mld zł podpisano umowy na dofinansowanie ze środków europejskich w województwie lubelskim ze wszystkich programów operacyjnych.
 • Wydane zostałypozwolenia na budowę linii kolejowej nr 7. Podpisano umowy o wartości prawie1,7 mld zł na modernizacjętej linii na odcinku Otwock - Lublin.
 • Podpisano umowy na realizację inwestycji o wartości 368 mln zł na modernizację i elektryfikacjęlinii kolejowej na odcinku Lublin – Stalowa Wola.
 • Wojewoda lubelski pracował w zespole, który przygotował Konstytucję biznesu. Ustawa została przyjęta przez rząd 14 listopada.
 • Działania na rzecz współpracy rządu i samorządu w kwestii rozwoju elektromobilności. Lublin i Świdnik są partnerami rządu przy uruchamianiu tego impulsu innowacyjności.

 
Aby gruntownie zmienić województwo lubelskie na lepsze potrzeba jeszcze wiele czasu, wiele wytrwałej pracy. – Pewne procesy zostały już rozpoczęte i na pewno będą kontynuowane – zapewnił  Przemysław Czarnek. Kiedy wojewoda Czarnek rozpoczynał swoje urzędowanie, 9 grudnia 2015 r., obiecał być „uchem” rządu. Na tym skupia się od samego początku – by jak najwięcej czasu spędzać w terenie, być wśród ludzi, spotykać się z mieszkańcami i różnymi środowiskami, wsłuchiwać się w ich potrzeby i oczekiwania, by następnie, zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch lat przekazywać te informacje i oczekiwania społeczne rządowi.
 
Tylko dzięki intensywnym zabiegom, wytrwałej pracy Lubelszczyzna ma szansę na dalszy rozwój. Do takich działań zobowiązał się wojewoda na kolejne lata.
 
Sprawozdanie z prac rządu