Dzień Edukacji Narodowej w Radzyniu Podlaskim

17.10.2017

14 października, od roku 1773, jest świętem wszystkich nauczycieli. Dzień ten ustanowiono w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Komisja ta zajmowała się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W 1982 r. nastąpiła zmiana Dnia Nauczyciela na Dzień Edukacji Narodowej.
 
Z okazji tego święta, w czterech miastach naszego województwa, zorganizowane zostały wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystościach, które odbyły się w Radzyniu Podlaskim, wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim rozpoczął występ chóru szkolnego. Odśpiewano hymn państwowy. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, w tym współgospodarz uroczystości - burmistrz miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, starostowie oraz wójtowie, zastępca dyrektora biura organizacji, kadr i budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małgorzata Bogusz, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, związków zawodowych, instytucji lokalnych oraz ci, którym dedykowane jest to święto, czyli nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy oraz pracownicy szkół.
 
-"Szukajcie prawdy jasnego płomienia! Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg... Za każdym krokiem w tajniki stworzenia. Coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg!"- słowami jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Adama Asnyka, wicewojewoda lubelski zwrócił się do zebranych pedagogów oraz uczniów. Są to tylko słowa, jednak idąc za przykładem ewangelii, to właśnie słowo stało się na początku i słowo staje się zarzewiem zmian, inspiracją do wysiłku i pracy, która zostanie kiedyś nagrodzona. -Z tego miejsca pragnę pogratulować wszystkim, którzy dziś za swoją pracę, poświęcenie i pasję zostaną odznaczeni odznaczeniami państwowymi - prezydenckimi i resortowymi oraz kuratoryjnymi. Największym darem i podziękowaniem dla każdego pedagoga, który kształtuje umysł i ducha swoich podopiecznych, będzie podziękowanie za trud, poświęcenie i serce włożone w wychowanie uczniów, które wyrażą, gdy dorosną. To największa radość, kiedy po pewnym czasie widzi się osiągnięcia osób, które nie tak dawno siedziały w pierwszej czy ostatniej ławce. Kiedy możecie z dumą powiedzieć "Tak. Z tym uczniem pracowałam, jestem z niego dumna, dumny, bo jest to dobry owoc mojego zasiewu" - powiedział wicewojewoda do nauczycieli, jednocześnie podkreślając ich wielką rolę w kształtowaniu naszego społeczeństwa oraz w kreowaniu osób, które przyczyniają się do budowania Polski. Wicewojewoda życzył nauczycielom satysfakcji oraz zadowolenia z pracy, a także cierpliwości i wyrozumiałości dla tych, których nauczają.
 
Podczas uroczystości wręczono Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi, złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody za szczególne zasługi w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zasłużonych nauczycieli i pedagogów odznaczał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk.
 
Uroczystości uświetnił akrobatyczny występ dzieci ze szkoły podstawowej, pokaz tańca z flagami oraz koncert chóru i uczniów szkoły muzycznej.