Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. „Jesteście kluczowymi osobami”

12.02.2020

Z udziałem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki, wicewojewody Roberta Gmitruczuka i dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agaty Gruli, w LUW odbyły się obchody Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. 
  
Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne. Numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.  W Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” są przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). W Polsce, ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych, zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).
 
- To dzięki Wam, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny jest na tak wysokim poziomie. Jest to jedno z kluczowych zadań, które wyznaczyła sobie administracja rządowa w naszym państwie. Przywiązujemy do tego ogromną wartość. Jesteście pierwszym ogniwem w łańcuchu ratownictwa. Życzę dalszego profesjonalnego rozwoju – mówił wojewoda do obecnych na spotkaniu pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.
 
Odebrali oni z rąk wojewody i dyrektora generalnego LUW dyplomy uznania. Lech Sprawka podziękował w ten sposób operatorom numeru alarmowego za trud ich pracy.
 
- Jesteście kluczowymi osobami w systemie ratownictwa. Proszę o wytrwanie. Zdajemy sobie sprawę, że obciążenie jest duże, które powoduje zmęczenie, czy chęć odejścia. Bardzo nam zależy, na stworzeniu Wam  jak najlepszych warunków pracy – podkreślił Lech Sprawka.
 
Do CPR w Lublinie w 2019 roku  wpłynęło 846 554 zgłoszeń, w tym zasadnych było 281 873, a niezasadnych 582 681. W CPR w Lublinie pracuje  60 operatorów numeru alarmowego. Średnia zgłoszeń przyjętych przez 1 operatora wynosi 14 109.  Najwięcej zgłoszeń przekazano Policji (55%), Państwowemu Ratownictwu Medycznemu (37%) i Państwowej Straży Pożarnej (4%).
 
Podczas spotkania zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu „Co i jak zgłaszać? Numer Alarmowy 112”. Uczestnicy konkursu ogłoszonego przez wojewodę, mieli za zadanie wykonać film, dotyczący właściwego zgłaszania sytuacji niebezpiecznych na numery alarmowe.
 
- Gratuluję i dziękuję szkołom, które uczestniczyły w tym konkursie za to, że dajecie przykład, angażujecie się w ten proces szkolenia. Przez promowanie Waszej postawy być może uda się upowszechnić tę wiedzę we wszystkich szkołach, dzięki czemu nastąpi postęp jakościowy – mówił wojewoda.
 
Komisja konkursowa przyznała trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie.  Laureatem konkursu została Patrycja Ochota ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie. Kolejne miejsca zajęli Natalia Kowalczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im. Ks. Jana Twardowskiego we Włodawie i Aneta Mikulska reprezentująca Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana II Sobieskiego w Lublinie. Wyróżnienie natomiast powędrowało do Julii Semczuk ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Łukowie.
 
Film konkursowy, który zdobył pierwsze miejsce
 
Podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego w Lublinie rywalizowały ze sobą drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie i Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie (gm. Jastków). Uczestnikom zadano 15 pytań związanych z Systemem Powiadamiania Ratunkowego oraz pierwszą pomocą. Prawo głosu należało do tej drużyny, która pierwsza zgłosiła się do odpowiedzi. Obie szkoły otrzymały nagrody za udział w konkursie.
 
                                                                                                        ***
 
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 jest obchodzony 11 lutego. Numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).