Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Zbereż-Adamczuki rozpoczęte

09.08.2018

Uroczystym otwarciem mostu pontonowego na Bugu w Zbereżu rozpoczęły się tegoroczne Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. W symbolicznym przecięciu wstęgi na granicy uczestniczyli wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, starosta włodawski Andrzej Romańczuk, wójt Woli Uhruskiej Jan Łukasik oraz funkcjonariusze służb mundurowych województwa.
 
Do najbliższej niedzieli każdy, kto posiada ważny paszport, będzie miał okazję przekroczyć granicę państwa i odwiedzić sąsiadów zza Buga, ponieważ w czasie trwania Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Zbereże-Adamczuki uruchomiona została odprawa graniczna umożliwiająca piesze lub rowerowe przekroczenie granicy z Ukrainą. Na uczestników wydarzenia czekają kiermasze, festyny, konferencje i liczne zawody sportowe.