Ferie zimowe 2018. Ważne informacje dla rodziców

29.01.2018

W województwie lubelskim rozpoczęły się dziś ferie zimowe, które potrwają do 11 lutego. W związku z tym przekazujemy istotne informacje dla rodziców:
 

  • Istnieje możliwość sprawdzenia czy organizator dokonał zgłoszenia wypoczynku na stronie wypoczynek.men.gov.pl

 

  • funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny Kuratorium Oświaty w Lublinie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego: 781 701 533, pod którym przyjmowane są pytania dotyczące organizacji wypoczynku oraz uwagi dotyczące ewentualnych nieprawidłowości (np. braku zapewnienia właściwej opieki, bądź niezapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży). Pod ww. numerem telefonu można także uzyskać kontakty do osób zajmujących się wypoczynkiem w Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach Zamiejscowych KO (czynne w godz. 7.30-15.30)

 

  • Służby zaangażowane we wspieranie oraz nadzór nad wypoczynkiem: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Nadzoru Budowlanego.

Błąd zapytania