Filary polskiej gospodarki tematem Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego

05.10.2020

„Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” było tematem przewodnim VI edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2020, który odbył się w Lublinie w Międzynarodowych Targach Lubelskich.
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. W ramach tegorocznej edycji organizatorzy skoncentrowali się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.
 
W szczycie gospodarczym udział wzięli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artur Soboń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych Piotr Patkowski, poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie reprezentowali wicewojewodowie lubelscy Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik oraz dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula.
 
Podczas spotkania zostały przeprowadzone debaty i dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyka wynikającego z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.
 
- Ważne jest, abyśmy rozmawiali o najważniejszych dla naszego kraju sprawach. Wszystkim Państwu zgromadzonym na VI ogólnopolskim gospodarczym szczycie 2020 dziękuję za obecność i zaangażowanie. Pandemia koronawirusa uderzyła w samo serce gospodarki i ludzką aktywność. Nagle i jednocześnie zachwiane zostały podaż, popyt i płynność finansowa. Dzięki podjętym przez rząd szybkim, elastycznym – a co najważniejsze – zdecydowanym działaniom, Polska jest teraz w lepszej kondycji finansowej niż wiele europejskich krajów. Spadek PKB pozostaje wśród najniższych w Europie. Miliardy złotych oraz kompleksowe rozwiązania zawarte w tarczy antykryzysowej zamortyzowały jeden z największych szoków gospodarczych od czasów II wojny światowej. Choć nie znamy jeszcze prawdziwej skali obecnej recesji, możemy już powiedzieć, że ten największy od wielu dekad kryzys gospodarczy potwierdził znaczenie państwa narodowego. Udowodnił, że w nim zakotwiczona jest skuteczność. To państwo potrafiło odpowiedzieć na to nadzwyczajne i niespodziewane wyzwanie (…). Wierzę, że rozpoczynająca się dzisiaj VI edycja ogólnopolskiego szczytu gospodarczego będzie istotnym głosem w naszej narodowej dyskusji nad przyszłością polskiej gospodarki - napisał w liście skierowanym do uczestników spotkania prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List w imieniu premiera odczytał Artur Soboń.
 
Podczas pierwszego dnia szczytu odbyła się gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020”. Wyróżnienia przyznano wiceprezesowi Rady Ministrów, ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi i marszałek Sejmu Elżbiecie Witek. Bursztyn Polskiej Gospodarki jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom lub firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą. Z uwagi na nieobecność nagrodzonych statuetki w imieniu marszałek i wicepremiera odebrały wskazane osoby.
 
- Bardzo cenię wszelkie inicjatywy promujące działania na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki, a taki charakter ma niewątpliwie spotkanie w gronie uznanych specjalistów i przedstawicieli urzędów państwowych. Polsce potrzebna jest dynamiczna, konkurencyjna, dobrze zorganizowana, a przede wszystkim innowacyjna i bezpieczna gospodarka. Obecna, niełatwa sytuacja, w której się znajdujemy, w której ze względu na pandemię znalazł się właściwie cały świat wymaga od nas wielu nowych rozwiązań, nietuzinkowych pomysłów i dalekosiężnych planów. Doceniam, że w ramach tegorocznej edycji poruszycie Państwo szereg tematów dotyczących zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii. Jestem przekonana, że wnioski z dyskusji okażą się inspirujące dla podejmowanych obecnie działań w tym zakresie. Tym bardziej, że spotkanie o ogólnopolskim zasięgu z udziałem przedstawicieli administracji państwowej i środowiska biznesowego, stanowi doskonałą platformę do dialogu mającego wpływ na wdrożenie skutecznych działań – napisała w liście marszałek Sejmu. Słowa Elżbiety Witek odczytał podczas spotkania Sylwester Tułajew.