Finał ogólnopolskiego konkursu o Żołnierzach Wyklętych

04.04.2016

Zakończyła się V. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni”, zorganizowana w celu upowszechnienia wiedzy o żołnierzach  Polskiego Państwa Podziemnego oraz kultywowaniu wartości i postaw Żołnierzy Wyklętych.
 
Patronat nad konkursem, cieszącym się dużym zainteresowanie młodzieży objęło wiele instytucji zajmujących się krzewieniem wiedzy historycznej jak m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, fundacje niepodległościowe oraz władze samorządowe województwa lubelskiego.
 
Podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkim, przy udziale zaproszonych gości, wśród których obecni byli: minister Jan Kasprzyk, p.o. szefa  Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz przedstawiciele marszałka województwa i prezydenta miasta  Lublin.
 
Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie medali Pro Patria i Pro Memoria. W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny medalami „Pro Patria” uhonorowani zostali: Gimnazjum nr 9 im. cichociemnego majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora” w Lublinie, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Rafał Dobrowolski, Piotr Mazur oraz Wojciech Rowiński. W uznaniu szczególnych zasług w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, uhonorowani medalem „Pro Memoria” uhonorowani zostali: Mateusz Bida, Krzysztof Kostecki oraz Damian Stafiński.
 
Podczas uroczystości laureatom i wyróżnionym w V. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni” zostały wręczone dyplomy i nagrody. Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  przygotowywali prace w trzech kategoriach : literackiej, multimedialnej i plastycznej, które były oceniane przez zespół jury, składający się z przedstawicieli IPN, nauczycieli, przedstawicieli organizatorów, pracowników uczelni i kombatantów. Nagrodzonych zostało 38 osób.
 
- Pamięć to wielka siła. Siła mogąca pogrzebać lub uwiecznić osobę, wydarzenie. Wasza pamięć – pamięć współczesnej młodzieży – o losie Żołnierzy Wyklętych, dowodzi ich ostatecznego zwycięstwa. Dziękuję więc Wam – uczestnikom i laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni, za to, że pamiętacie. Dziękuję za Wasz wkład w przywracanie im dobrego imienia - powiedział wicewojewoda gratulując laureatom konkursu.
 
Serdeczne podziękowania skierował również do organizatorów konkursu: Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, Fundacji im. Bolesława Chrobrego i Fundacji „ Prosto z Mostu”, a  także do Gimnazjum Nr.19 i Nr.9 oraz członków Związku Narodowych Sił Zbrojnych za pogłębianie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz  za propagowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród młodzieży.