Forum Gospodarcze Polska – Ukraina w Chełmie

21.11.2017

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu było organizatorem Forum Gospodarczego Polska-Ukraina,  które  odbyło się w Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orestti w Chełmie. W jego otwarciu uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Ukraina jest i pozostanie strategicznym partnerem gospodarczym Polski a rozwój polsko-ukraińskich relacji gospodarczych leży w dobrze pojętym interesie naszych obu narodów. Dlatego należy przykładać wagę do wszystkich inicjatyw, które wspierają wymianę handlową i procesy inwestycyjne, zarówno polskie na Ukrainie, jak i ukraińskie w Polsce – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek otwierając konferencję.
 
W Forum wzięli udział przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek administracji samorządowej, nauki oraz organizacji biznesowych. Konferencja poświęcona była kluczowym aspektom współpracy polsko-ukraińskiej w obszarze gospodarczym i społecznym. 
 
Jednym z założeń konferencji było przedstawienie dostępnych mechanizmów wsparcia, a także nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i przedstawicielami jednostek samorządowych z Polski i Ukrainy. Istotnym celem było pobudzanie inicjatyw i przedsięwzięć służących aktywizacji gospodarczej Polski Wschodniej. W trakcie trwania Forum przedstawiona została strategia transgranicznego marketingu gospodarczego województwa lubelskiego oraz informacje o dostępnych programach pomocowych i finansowych instrumentach wspierających współpracę polsko-ukraińską.