Gospodynie z Zagród wyróżnione przez wojewodę

07.06.2021

 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach zajęło I miejsce w etapie wojewódzkim konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę małżonki Prezydenta RP. Wojewoda lubelski Lech Sprawka doceniając działalność i zaangażowanie uhonorował koło dyplomem wojewody lubelskiego z medalem. Złożył również gratulacje osiągnięcia sukcesu na szczeblu wojewódzkim oraz życzenia pomyślności na poziomie ogólnokrajowym.
 
Wyróżnienie zostało przyznane za kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów ludowych, zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalno-oświatową, wspieranie wielu inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze patriotyczno-edukacyjnym, integrowanie lokalnej społeczności wokół wspólnych wartości i szacunku dla dziedzictwa kulturowego, budowanie i umacnianie więzi społecznych, kształtowanie postawy odpowiedzialności obywatelskiej, a także promowanie małej ojczyzny.
 
- "Tradycja przetrwała i nabrała szczególnej dynamiki obecnie, a to co się udało w waszej miejscowości, w Zagrodach jest szczególne” – mówił wojewoda podczas spotkania z członkami KGW w Zagrodach, które odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. – "To podwójne wyróżnienie na dożynkach centralnych, zdobycie drugiego miejsca w klasyfikacji „Wieniec tradycyjny”, to najlepszy dowód jak aktywne jest to koło" – zaznaczył Lech Sprawka.
 
Wojewoda dziękował pełnomocnikowi wojewody lubelskiego ds. kół gospodyń wiejskich Kamili Grzywaczewskiej za aktywność na rzecz ożywienia tego rodzaju działalności.
 
Województwo lubelskie, ze stosunkową niewielką liczbą mieszkańców, jest na trzecim miejscu pod względem liczby istniejących kół gospodyń wiejskich. Nie bez znaczenia jest też bogata tradycja funkcjonowania tego typu działalności społecznej w naszym regionie.
 
Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach będzie reprezentowało województwo lubelskie podczas finału, który odbędzie się 19 czerwca br. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach. Tematem przewodnim tej części konkursu będą regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie Polakom aktywnej działalności, osiągnięć oraz potencjału kół gospodyń wiejskich.
 

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie głównych nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.