Horodło i Kraśniczyn z rządowymi dotacjami na drogi

14.09.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podpisał umowę z kolejnym samorządem na dotację w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – edycja 2018. Gmina Horodło otrzymała ponad 830 tys. zł od państwa. Pozyskane środki umożliwią rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Horodło, wraz z włączeniami do drogi wojewódzkiej nr 816.  To ponad kilometrowy odcinek. Umowę odebrał wójt gminy Krzysztof Bożek.
 
Z kolei gminie Kraśniczyn przyznano ponad 31 tys. dotacji na modernizację drogi gminnej przebiegającej przez miejscowość wraz z przebudową skrzyżowania. Koszt inwestycji wyniesie ponad 79 tys. zł.
 
Udzielenie kolejnym jednostkom dotacji było możliwe dzięki uzyskaniu oszczędności poprzetargowych oraz rezygnacji z realizacji zadania przez samorząd Krasnegostawu.
 
Łączny koszt zadań w gminach Horodło oraz Kraśniczyn to 1 773 768,03 zł (w tym dotacja – 861 417,08 zł). W sumie zadania realizowane przy udziale środków budżetu państwa obejmują 1,345 km dróg gminnych.
 
Po podpisaniu nowych umów w województwie realizowanych będzie 60 zadań, 47 na drogach gminnych oraz 13 na drogach powiatowych. Zadaniami objętych będzie 66,30 km dróg gminnych oraz 62,19 km dróg powiatowych. Ich koszt  wyniesie 126.898.881,40 zł, przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 59.361116 zł