Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

30.09.2020

- Z wielką radością przyjąłem zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Czuję się podwójnie zaproszony. W 2001 roku Pan Rektor Marian Wesołowski przekazał mi stałe zaproszenie na inaugurację, wtedy jeszcze w Wyższej Szkole Rolniczej. Był to skutek naszej współpracy z Panem Rektorem i z Panem Bichtą, która zaowocowała inwestycją obejmującą m.in. tą salę, w której jesteśmy – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 
Uczelnia posiada przeszło 75 tysiące absolwentów. Obecnie młodzież kształci się na kilkudziesięciu kierunkach studiów. Kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym i obejmuje jednolite studia magisterskie, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia III stopnia – doktoranckie realizowane w Szkole Doktorskiej. Na wszystkich typach studiów uniwersytet kształci ok. 7,5 tys. studentów.
 
Uroczystość inauguracji rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Były liczne przemówienia, wykład inauguracyjny i listy gratulacyjne. Najważniejszym elementem spotkania była immatrykulacja studentów i uroczyste Gaudeamus igitur.
 

- Uniwersytet to ogół nauczycieli i uczniów. Z tego wywodzą się trzy podstawowe misje: przygotowanie kadr naukowych, badania naukowe i przygotowanie dobrze wykwalifikowanych pracowników. Pragnę złożyć podziękowania za 65 lat realizacji tych trzech misji, które zaowocowały wielkim wkładem w rozwój naszego województwa. Gratuluję osiągnięć, które uczelnia osiągnęła mimo tak młodego wieku. Kadrze naukowo-dydaktycznej i wszystkim pracownikom życzę, byście osobiście i zawodowo mieli Państwo mnóstwo satysfakcji mierzonej sukcesami studentów. Studentom życzę, byście wybierając tę uczelnię mieli świadomość, że to był najlepszy wybór i by to zaowocowało rozwojem intelektualnym i osobowościowym, który pozwoli Wam rozwinąć karierę w dalszej drodze zawodowej – dodał wojewoda.
 
Decyzją rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka, ze względu na bezpieczeństwo gości, studentów i pracowników w uroczystości mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób. Jednak wszyscy członkowie społeczności akademickiej mieli możliwość udziału w wydarzeniu za pośrednictwem kanału YouTube Uniwersytetu Przyrodniczego.
 
fot. Maciej Niedziółka / Uniwersytet Przyrodniczy
fot. Michał Sieczka / LUW