Inspekcje województwa lubelskiego podpisały porozumienie

09.07.2019

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisane zostało porozumienie dotyczące współdziałania i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie urzędowych kontroli granicznych zwierząt
i towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej
 
Porozumienie zostało zawarte przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Dorohusku, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Koroszczynie, Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Hrebennem, Granicznego Lekarza Weterynarii w Dorohusku, Granicznego Lekarza Weterynarii w Koroszczynie, Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie oraz Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 
Wcześniej, 10 kwietnia 2019 roku miało miejsce podpisanie porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Głównym Lekarzem Weterynarii, Głównym Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
a także Głównym Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Porozumienie to dotyczyło współdziałania i współpracy organów w zakresie kontroli urzędowych zwierząt i towarów, które są wprowadzane na tern Unii Europejskiej.