Jednostki OSP z dofinansowaniem na zakup sprzętu i wyposażenia

29.06.2022

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie rekomendacji lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dokonał rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tzw. „Mały Strażak” na 2022 rok. Łączna kwota wsparcia rekomendowanych jednostek OSP w województwie lubelskim wynosi 3 750 000 zł.
 
Dzisiaj w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia promes w ramach Programu dla jednostek OSP z powiatów lubelskiego, świdnickiego, łęczyńskiego, puławskiego, lubartowskiego i ryckiego. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.
 
Symboliczne promesy jednostkom OSP zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego wręczyli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski Lech Sprawka i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski.
 
- Nie dość powtarzać, że nasz system współdziałania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych może być stawiany jako wzór. Sprawdza się znakomicie dlatego, że to Wy druhowie, strażacy, jesteście zaangażowani w rozwój swoich jednostek. I za to bardzo dziękuję. Sprawdza się również dlatego, że państwo polskie i Państwowa Straż Pożarna dokładnie wiedzą, że bez Was nie było by bezpieczeństwa przeciwpożarowego i całego spektrum działań straży pożarnych, które jest Waszym udziałem – mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
 
- Dziękuję za realizację nie tylko tych standardowych zadań, ale przede wszystkim tych, które wynikają z tych sytuacji, które w ostatnim czasie dotykają nasze województwo, zarówno w okresie pandemii, jak i w sytuacji konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Jest za co dziękować, a w ślad za tym jest również okazja do tego, żeby wspomóc jednostki zarówno w zakupie sprzętu i wyposażenia – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
 
***
 
Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek OSP w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Warunki dofinansowania: do 100 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW, lecz nie więcej niż 25 000,00 zł dla jednej jednostki OSP. Wnioski można było składać od 10 do 25 marca 2022 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.