Jednostki PSP i OSP wzmocnione. Przekazano samochody i promesy

08.10.2019

Z udziałem wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Sylwestra Tułajewa, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, na placu przed jednostką ratowniczo-gaśniczą  przy ul. Węglarza w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej. Wartość czterech przekazanych pojazdów dla PSP jest równa 8 794 500 zł.
 
- Gratuluję Państwowej Straży Pożarnej. To niezwykle potrzebne, by jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców województwa lubelskiego i spowodować, aby służba PSP była jeszcze  bardziej efektywniejsza. Jeśli to jest w ogóle możliwe, bo przecież mamy tak efektywną straż pożarną, że trudno jest chyba jeszcze bardziej wyśrubować te rezultaty – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.
 
Podczas spotkania zostało też wręczonych 28 promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubelskiego na zadanie publiczne pn.  „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku”.
 
- Gratuluję druhom strażakom z OSP promes na działania pozaoperacyjne. Łącznie będzie to 150 tys. złŻyczę, aby te środki były wykorzystywane niezwykle efektywnie, po to, by zwiększyć też bezpieczeństwo waszej służby, zarówno funkcjonariuszy PSP, jak i druhów OSP – dodał Przemysław Czarnek.
 
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wnioskowały o środki finansowe na: organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.