Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Lubelszczyzny

24.11.2017

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie obchodzi 100-lecia istnienia. Na zaproszenie społeczności szkoły wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystościach jubileuszowych.
 
 
- Serdecznie gratuluję tych dzisiejszych uroczystości, całokształtu pracy, dla przyszłości Lublina, województwa lubelskiego i przyszłości Polski. Tu się zaczyna cały proces szlifowania diamentów, który dostajecie Państwo każdego roku do szlifowania, czyli uczniów z Lublina, z Lubelszczyzny, którzy później będą stanowiły o przyszłości tego miasta i regionu. Robicie to Państwo w sposób znakomity, czego przykładem jest ilość przedsięwzięć, w które się angażujecie, w szczególności przedsięwzięć o charakterze historycznym i patriotycznym i za to Państwu dziękuję w imieniu rządu RP i pani premier Beaty Szydło. To kim jesteśmy, jest sumą tego, kim byliśmy, a to kim będziemy jest sumą tego kim jesteśmy teraz i kim będziemy w przyszłości, ale też tego kim byliśmy w przeszłości. Dlatego musimy pamiętać o naszych korzeniach, o tym skąd pochodzimy i jakie wartości przyświecały naszym przodkom i wszystkich pokoleniom, które kształtowały RP, kształtowały to 700-letnie miasto i tę 100-letnią szkołę, żebyśmy to wszystko mogli przenieść w przyszłość i budować jeszcze lepszą, zasobną, sprawiedliwą RP z bardzo ważnym miejscem w RP, czyli z Lublinem – powiedział wojewoda Czarnek.
 
Za konsekwentnie prowadzony, zgodny i spójny program edukacji, wychowanie oparte na szacunku do historii, narodu i państwa, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych placówka uhonorowana została medalem wojewody z medalem. Podziękowania za osiągnięcia, dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału oraz rozwijanie talentów i pasji, a także za aktywność społeczną, troskę o środowisko naturalne oraz pomnażanie dóbr narodowych z życzeniami wielu sukcesów w dalszej działalności odebrała p.o. dyrektora szkoły  Barbara Wanat.
 
Podczas spotkania  wojewoda dokonał również wręczenia, byłej dyrektor szkoły Irenie Pogodzie, Złotego Medalu za Długoletnią Służbę.
 
Obchody były okazją do podsumowania wyników VIII Wojewódzkiego Konkursu Literacko – Historycznego „Ocalić od zapomnienia” i wręczenia nagród. Wojewoda ufundował dla laureatów konkursu 3 książki.
 
Ponadto odbył się przedpremierowy pokaz filmu o szkole pt. „Szkoła w sercu miasta”,  zrealizowany przez TVP 3 Lublin oraz koncert jubileuszowy. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zwiedzenia okolicznościowych wystaw oraz spotkań z absolwentami, przyjaciółmi szkoły, uczniami i pracownikami. W uroczystości wzięli udział m.in. samorządowcy, radni rady miasta Lublin, przedstawiciele organizacji kombatanckich, przedstawiciele związków zawodowych.