Jubileusz stulecia istnienia Służby Cywilnej w Polsce - uroczystości rocznicowe

15.06.2022

 
Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu Służby Cywilnej. Siłą Służby Cywilnej są więc ludzie, których zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji rządowej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów.
 
Jak podkreśla Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, uchwalenie Ustawy o państwowej służbie cywilnej, 17 lutego 1922 rokuto wydarzenie o wielkim znaczeniu dla rozwoju naszego państwa w okresie międzywojennym. Wydarzenie to inspiruje po dziś dzień wszystkich, którym leży na sercu ideał Polski jako państwa sprawnego, uczciwego i nowoczesnego. Akt ten wywarł znaczący i jednoznacznie pozytywny wpływ na odrodzoną, krzepnącą Polskę Niepodległą. Przygotował ją na liczne wyzwania tamtego czasu. Ustanowiony na mocy tego aktu korpus wysoko wykwalifikowanych urzędników mianowanych – kierujących się etosem patrioty, lojalnego obywatela Rzeczypospolitej oraz stale doskonalącego swoje umiejętności profesjonalisty – stanowił rdzeń i elitę ówczesnego aparatu państwowego. Decyzję o odtworzeniu tak pojmowanej Służby Cywilnej należy uznać za jeden z kluczowych elementów rzeczywistej transformacji ustrojowej po 1989 roku. Osadzona w przepisach Konstytucji RP oraz Ustawy z 21 listopada 2008 roku, służba ta stanowi dziś jeden z filarów państwa. Gwarantuje sprawną adaptację polskich organów i instytucji publicznych do nowoczesnych standardów jeśli chodzi o kulturę pracy, gospodarność, cyfryzację i modernizację technologiczną, w wymiarze relacji międzynarodowych – ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej – oraz na wielu innych polach.
 
Z okazji stulecia utworzenia w Polsce Służby Cywilnej, w poniedziałek 20 czerwca br., Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie organizuje okolicznościowe uroczystości.
 
W wydarzeniu wezmą udział m.in. szef Służb Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Agata Grula, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie Piotr Dymmel.
 
Program:
 
godz. 10.00 - otwarcie wystawy pn. „Służba Cywilna wczoraj i dziś” przygotowanej przez pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie, Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego w Lublinie i administracji zespolonej (Plac Litewski w Lublinie)
 
godz. 11.30 - uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz pracownikom jednostek administracji zespolonej w województwie lubelskim (Sala Błękitna, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie).
 
Uroczystość uświetni występ uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.
 
Spot jubileuszowy przygotowany przez Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów