Jubileusz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Lublinie

12.10.2017

- Ten szpital leczy na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy, którzy mieszkają w Lublinie i w województwie lubelskim mają tego pełną świadomość. Dlatego czują się bezpiecznie, że mogą być leczeni przez tak wykwalifikowaną kadrę szpitala – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas otwarcia Forum Medycznego „25-lat dla pacjenta”, zorganizowanego z okazji jubileuszu funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej Lublinie.
 
Wojewoda wyraził tym samym uznanie dla wieloletniej działalności tej placówki. Wydarzenie odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, przy ul. Grottgera 2. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji publicznej oraz środowisk medycznych.
 
W  trakcie spotkania Przemysław Czarnek przekazał na ręce dyrektora szpitala dyplom uznania wojewody lubelskiego za odpowiedzialne traktowanie nauk medycznych oraz wymierny wpływ na rozwój medycyny w Polsce. Wojewoda podziękował za wysoką jakość i skuteczność udzielanych świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa otwartego – ambulatoryjnego i zamkniętego, profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność i wysokie kompetencje kadry zarządzającej, personelu medycznego i pracowników, a także za zaangażowanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz konsekwentne i odpowiedzialne realizowanie misji szpitala.
 
Zasłużeni pracownicy szpitala otrzymali tego dnia odznaczenia państwowe: osiem złotych medali i dwa srebrne za długoletnią służbę. Wojewoda zwrócił uwagę na trud, poświęcenie i odpowiedzialność kadry szpitala.
 
Gratulując dotychczasowych osiągnięć, wojewoda życzył dyrekcji i pracownikom szpitala wielu możliwości wytyczania nowych kierunków i standardów w ochronie zdrowia, powodzenia w realizacji planów oraz pomyślności. – Jestem przekonany, że przed tym szpitalem jest wielka przyszłość – podsumował Przemysław Czarnek.
 
                                                                                    ***
 
Kamień węgielny pod budowę nowego obiektu szpitalnego – Państwowego Szpitala Pozaklinicznego w Lublinie – położono w 1974 r., ale dopiero po 11 latach, 15 lipca 1985 roku, otwarto Specjalistyczną Przychodnię Konsultacyjną ZOZ. Była to pierwsza placówka organizacyjna szpitala. Następnie otwierano kolejne poradnie, zapewniając pacjentom dostęp do specjalistów z zakresu m.in. diabetologii, chorób tarczycy, chorób naczyń, gastrologii, nefrologii, reumatologii, laryngologii, neurologii, kardiologii, onkologii, chirurgii, ortopedii, urologii.
 
Obecnie szpital w swojej strukturze organizacyjnej przystosowany jest do zabezpieczenia pełnego profilu świadczeń medycznych. Posiada 20 oddziałów, w tym Izbę Przyjęć na Oddziale Dziecięcym, Izbę Przyjęć na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz wyodrębniony Pododdział Onkologiczny. W 2016 r. wykonywał świadczenia zdrowotne w działalności podstawowej na 705 łóżkach. W Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej działają 32 poradnie. Szpital zapewnia również pełną rehabilitację w swoich dwóch ośrodkach: Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej i Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej, a także pełne zabezpieczenie diagnostyczne.
 
Oprócz działalności leczniczej w szpitalu prowadzona jest działalność naukowo- badawcza z możliwością podnoszenia kwalifikacji pracowników i szkolenia podyplomowego lekarzy. Większość oddziałów szpitalnych posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych.
 
25 sierpnia 2014 r. szpital uzyskał akredytację ministra zdrowia w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz szereg certyfikatów. Szpital uznany został przez Światową Organizacje Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF za Szpital Przyjazny Dziecku, który realizuje „10 kroków do udanego karmienia piersią”.