Jubileuszowa ekspozycja Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

10.05.2022

 
Z okazji jubileuszu 115-lecia istnienia Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie została zorganizowana ekspozycja rękopisów, które decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, weszły do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.
 
- Jest to unikalna wystawa, ale prawdopodobnie za kilka lat nie będziemy mogli jej oglądać. Pochodzące dokumenty ponad sprzed 600 lat są prawie w idealnym stanie. Życzę, by dokumenty dzisiaj sporządzane były w takim stanie. I to jest zasługa wielu pokoleń, którzy to zgromadzili i konserwowali – podkreślił Tadeusz Sławecki, dyrektor biblioteki.
 
Z ponad 3000 jednostek zebranych przez bibliotekę wybrano ok. 70 rękopisów. Są to między innymi dokumenty cechowe, wszelakie ekstrakty z ksiąg staropolskich, przywileje królewskie, sumariusze dokumentów historycznych, zespoły akt personalnych. W tych starodawnych zapisach można podziwiać oryginalne księgi sądowe, miejskie, ekstrakty czy reskrypty, bardzo często pisane na pergaminie ozdobnym charakterem pisma, sygnowane królewską ręką, a obok nich zajmują miejsce tzw. manuskrypty średniowieczne, czyli przywilej królowej Elżbiety Łokietkówny z 1374 roku. To najstarszy rękopis w zbiorach biblioteki.
 
Podczas spotkania wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk złożył podziękowania na ręce pana dyrektora oraz pracowników biblioteki za kultywowanie, uprawę i dbanie o piękno naszej przyszłości. Autorkami scenariusza i kuratorkami wystawy są Agata Kozioł, Katarzyna Stanek i Marta Tomasik.