Klub seniora i izba pamięci w Komarówce Podlaskiej oficjalnie otwarte

29.06.2022

W Komarówce Podlaskiej odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Gminnej Izby Pamięci oraz budynku Klubu Seniora. W wydarzeniu wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
22 września 2020 r. wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk oraz skarbik gminy Małgorzata Patkowska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn.” Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w gminie Komarówka Podlaska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020". Projekt dotyczył zakupu wyposażenia oraz kompleksowy remont budynku dawnej ,,organistówki” , będącej własnością parafii, w celu utworzenia w niej izby pamięci z elementami interaktywnej ekspozycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 396 547,08 zł, wartość dofinansowania projektu wyniosła 95%.
 
Druga inwestycja dotycząca projektu „Moda na Seniora” - utworzenie klubu seniora, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Celem projektu był wzrost dostępności usług społecznych dostosowanych do różnych potrzeb mieszkańców gminy dla 120 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem ze społeczeństwa osób, poprzez rozwój środowiskowych form pomocy dla osób starszych oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby, problemy i zdiagnozowane deficyty w zakresie usług społecznych mieszkańców.
 
Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk złożył gratulacje i podziękowania dla wójta Ireneusza Demianiuka oraz proboszcza ks. Mieczysława Pociejuka ,za piękną inicjatywę, która powstała z myślą o osobach starszych, z niepełnosprawnościami, z zaburzeniami psychicznymi oraz niesamodzielnych. Klub seniora ma być miejscem kontaktu z drugim człowiekiem, gdzie będzie można nawiązywać nowe znajomości, uczestniczyć w różnych zajęciach czy kursach. Ma dawać poczucie wartości, odpędzić uczucie wyobcowania czy samotności.
 
Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 502 566,80 zł, koszt dofinansowania projektu dofinansowanie projektu to 1 340 566,80 zł.
 
W wydarzeniu uczestniczyli: wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, proboszcz Parafii pw. NSPJ w Komarówce Podlaskiej Mieczysław Pociejuk, biskup siedlecki Kazimierz Gurda, radni gminy, panie z Klubu Seniora oraz mieszkańcy.