Kolejna transza środków na realizację Programu „Dobry start”

12.09.2018

Do samorządów województwa lubelskiego przekazana została kolejna transza środków na realizację programu rządowego „Dobry start”. Dotacja w wysokości blisko 35 mln zostanie rozdysponowana na bieżącą wypłatę świadczeń należnych na podstawie dotychczas złożonych wniosków. Łącznie od początku realizacji programu do samorządów trafiło ponad 75 mln zł, co stanowi 80,6% jej szacunkowych kosztów w województwie lubelskim.
 
- Cieszę się niezmiernie, że dzisiaj przekazane środki zapewnią możliwość wypłaty świadczenia na wyprawki szkolne dla wszystkich rodzin, które złożyły wnioski. Liczę na to, że samorządy dołożą wszelkich starań by pieniądze zostały wypłacone w maksymalnie szybkim terminie, bez żadnych opóźnień – powiedział wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin już w tym roku.
 
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Przyjmują je te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń).
 
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. Co do złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 
Na dzień 7 września 2018 r. rozpatrzono 154 017 wniosków i przyznano 256 549 świadczeń, z czego wypłacono ich blisko 128 tysięcy, na kwotę ponad 38 mln zł.Prognozuje się, że wyprawka szkolna „Dobry Start” trafi do ok. 302 tys. dzieci z terenu województwa lubelskiego.
 
Wnioski można składać do 30 listopada.