Kolejne umowy i promesy dla jst na zadania ze środków RFRD w 2022 r.

18.05.2022

 
Kolejna grupa samorządowców z terenu województwa lubelskiego podpisała w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie umowy na dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odebrali też od wojewody lubelskiego Lecha Sprawki symboliczne czeki. W spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i przedstawiciel ministra edukacji i nauki Marcin Jakóbczyk.
 
- To spotkanie oznacza, że wchodzimy w realizację nie tylko listy podstawowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale i listy rezerwowej. Do dyspozycji na terenie całego województwa lubelskiego mamy kwotę 270 mln zł, przy czym na zadania nowe 236 mln zł, na co składają się 143 mln zł na zadania powiatowe i 92 mln zł na zadania gminne. Gratuluję, że przygotowaliście wnioski tak, że umożliwiły podpisanie umów. Kolejne kilometry dróg przybywają na terenie naszego województwa, tego, które boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym, chociaż w tej chwili coraz mniej jest powodów do wykorzystania tego stwierdzenia. Na brak zajęć służby starostw i gmin na pewno nie będą narzekać. Życzę wszystkim Państwu i Waszym współpracownikom dalszych, pomyślnych działań w zakresie realizacji tych inwestycji, ku radości mieszkańców Waszym wspólnot, bo to dla nich realizowane są te zadania – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Dzięki dofinansowaniu zostaną zrealizowane następujące zadania:
 

  • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L od km 14+327,42 do 16+327,00 oraz od km 17+240,00 do km 18+240,00 w miejscowości Nadrybie Dwór -Wólka Cycowska (powiat łęczyński)
  • Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1311L od km 4+243 do km 7+691 odcinek Łuków - Krynka, Nr 1312L od km 5+256 do km 9+895 odcinek Celiny - Krynka, Nr 1314L od km 5+529 do km 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny (powiat łukowski)
  • Przebudowa drogi gminnej nr 115717L w miejscowości Ruda-Huta (gmina Ruda Huta)
  • Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogóźno: Nr 127501L ul. Siwa Dolina od km 0+000,00 do km 0+267,20 wraz z odcinkiem A-B od km 0+000,00 do km 0+230,50 Nr 127500L ul. Ks. Skorupki od km 0+000,00 do km 0+629,00 oraz budowa drogi gminnej składająca się z odcinków C-D od km 0+000,00 do km 0+202,20 i E-F od km 0+000 do km 0+137,20 (gmina Tomaszów Lubelski)
  • Przebudowa drogi gminnej nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (gmina Trawniki)
  • Budowa drogi gminnej Nr 101099L Nowosiółki - Mościce Dolne w m. Nowosiółki od km 0+002 do km 0+251,50, odcinek długości 0,2495 km (gmina Sławatycze)
  • Rozbudowa drogi gminnej nr 105744L od km 4+691do km 4+970 oraz drogi gminnej nr 109613L od km 1+543 do km 1+792 w Fajsławicach (gmina Fajsławice)

 
- Dobrze wiem, że ten dzień jest dla Państwa niezwykle ważny. Wiem, jak ważne są pieniądze, które spływają z zewnątrz, aby móc realizować inwestycje. Te pieniądze trafiają niemal do każdego zakątka naszego regionu. Nie byłoby tego wsparcia, nie byłoby tak mocnego finansowania, gdyby nie rząd premier Beaty Szydło i premiera Mateusza Morawieckiego, gdyby nie większość rządowa, która podejmuje tak ważne decyzje – podkreślał poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew.
 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
 
- Chciałbym podziękować Panu wojewodzie i pracownikom LUW, którzy wkładają wiele trudu, aby nasze wnioski analizować i ocenić. Ten Fundusz jest bardzo potrzebny, dziękujemy za to, co dotychczas i prosimy o więcej. Polska samorządowa na pewno wydatkuje te środki bardzo dobrze – mówił starosta łukowski Dariusz Szustek, który zabrał głos w imieniu wszystkich samorządowców.