Komunikat Wojewody dotyczący wsparcia psychologicznego dla osób w izolacji i kwarantannie

20.03.2020

 
Komunikat Wojewody Lubelskiego dot. wsparcia psychologicznego
 
Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wychodząc naprzeciw potrzebom, wynikającym z rosnącej liczby osób poddanych izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie, podjął inicjatywę zorganizowania wsparcia psychologicznego na terenie województwa lubelskiego.
 
Odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego w działania te aktywnie włączyły się samorządy powiatowe, angażując pracowników podległych im jednostek, realizujących na co dzień zadania z zakresu interwencji kryzysowej, specjalistycznego poradnictwa, a także poradnie psychologiczno-pedagogiczne i Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
Owocem efektywnej współpracy są funkcjonujące w każdym powiecie , pod którymi osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać pomoc specjalistów. Baza telefonów będzie aktualizowana na bieżąco.
 
Wojewoda Lubelski składa podziękowanie wszystkim za szybką odpowiedź na apel i podjęte dotychczas działania, będące wyrazem solidarnej postawy.