Wojewoda wprowadził stan podwyższonej gotowości w szpitalach

28.02.2020

Komunikat w/s decyzji wprowadzającej stan podwyższonej gotowości w szpitalach z oddziałami zakaźnymi
 
Według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. na godz. 11:00, na terenie województwa lubelskiego nie ma żadnego potwierdzonego badaniami przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jednak w związku z możliwością wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego i związaną z tym potencjalną koniecznością hospitalizacji i leczenia pacjentów podejrzanych o zakażenie oraz zakażonych wirusem, Wojewoda Lubelski na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), oraz art. 30 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993), w związku z wnioskiem Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego z dnia 28 lutego 2020 r. nałożył na wybrane podmioty lecznicze, które w swoich strukturach posiadają oddziały zakaźne obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości od dnia 28 lutego 2020 r. do odwołania w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Jedyną przyczyną podjęcia tej decyzji jest zapewnienie możliwości skutecznej izolacji osoby zarażonej koronawirusem SARS-CoV-2 gdyby taka się pojawiła. Warunkiem powodzenia nierozprzestrzeniania się zagrożenia jest właśnie taka izolacja oraz przestrzeganie przez mieszkańców zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonych na stronie
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci .
 
Jednocześnie informuję, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości można dzwonić
na numer 693-397-185, który w cyklu całodobowym uruchomiony został przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 
 
                                                                                             Wojewoda Lubelski
                                                                                                 Lech Sprawka