Konferencja dotycząca PPK. „Można pomyśleć o spokojnej przyszłości”

15.09.2020

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w konferencji „PPK blisko Ciebie” w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, dotyczącej funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania dla pracowników, realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Dzięki niemu pracujący mogą w nieskomplikowany sposób zyskać dodatkowe oszczędności. Przystąpienie pracownika do PPK jest dobrowolne, w każdej chwili może on także zrezygnować z oszczędzania.
 
- Ta konferencja jest elementem propagowania idei Pracowniczych Planów Kapitałowych. To przedsięwzięcie, które wkracza w ostatni etap realizacji obejmujące całe środowisko pracowników, dzięki czemu będzie można pomyśleć o spokojnej przyszłości. W gromadzeniu tych funduszy partycypują trzy podmioty: pracownik, firma, w której jest zatrudniony i budżet państwa. Zgromadzone fundusze to indywidualna własność, gdzie istnieje możliwość dziedziczenia i swoboda korzystania w różnych sytuacjach losowych – mówił wojewoda podczas otwarcia spotkania.
 
Obowiązek utworzenia PPK dla pracowników oraz innych osób zatrudnionych wymienionych w ustawie o PPK spoczywa na pracodawcy. W porozumieniu z nimi pracodawca wybiera instytucję finansową, która będzie prowadziła dla tych osób indywidualne rachunki PPK. Rachunki te będą zasilane wpłatami pracownika i pracodawcy oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa. Już teraz PPK funkcjonują w największych firmach, a do 10 listopada 2020 roku program ten powinien zostać wdrożony we wszystkich przedsiębiorstwach, zatrudniających co najmniej 20 osób. Również jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do wdrożenia PPK w terminie do 10 kwietnia 2021 r. Aktualnie do PPK przystąpiło już ponad 1,1 mln osób.
 
PFR oraz PFR Portal PPK po raz drugi organizują konferencje przy wsparciu wojewodów w 16 miastach wojewódzkich. To wydarzenie cykliczne, mające na celu upowszechnienie wiedzy o PPK, wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania programu. To okazja do poznania PPK i nawiązania bezpośrednich relacji z ekspertami. Spotkania obejmują prezentację najważniejszych założeń ustawy o PPK, omówienie zasad wdrożenia programu, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń pracodawców. To też czas na indywidualne konsultacje z ekspertami regionalnymi PPK oraz na sesję pytań i odpowiedzi.
 
- Jako zaangażowana instytucja rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju odpowiadał za przygotowanie ustawy. Po stronie PRF jest ewidencja, czyli informatyczny system rozliczeniowy służący do tego, by identyfikować środki u osób, które tym osobom się należą, środki pochodzące z funduszu pracy. Każdy uczestnik, który będzie 3 miesiące w PPK otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, dodatkowo każdy będzie otrzymywał dopłatę roczną. Jesteśmy odpowiedzialni za informowanie i edukowanie w zakresie PPK. Jest też portal www.mojeppk.pl, gdzie znajdują się m.in. wszystkie niezbędne dokumenty, deklaracje przystąpienia po 55. roku życia – podkreślił prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.
 
Jak podaje PFR, PPK opracowane zostały, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, a także pomnażać prywatne oszczędności pracowników.
 
- Mamy spory sukces. Po pierwszej fazie mamy ok. 39 proc. partycypacji w PPK, ok. 1 mln uczestników, w przeciągu ostatnich miesięcy ta liczba zwiększyła się – zaznaczył prezes PFR Portal PPK i dodał, że firmą na Lubelszczyźnie, w której Kraśniku zauważa się wysoki poziom partycypacji w PPK jest Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku.
 
- Jestem zawsze otwarty na wizyty Polskiego Funduszu Rozwoju, są to dobre wiadomości, chociażby z tego powodu, że to właśnie z PFR wiąże się tarcza finansowa, w której zarówno firmy, jak i pracownicy na terenie województwa lubelskiego w liczny sposób skorzystali łącznie na ponad 2 mld zł – mówił Lech Sprawka podczas briefingu prasowego ws. PPK.
 
- Odnosząc się do PPK, to od 1 stycznia 2021 roku, będzie ostatni etap wdrożenia programu, obejmujący podmioty gospodarcze o liczebności poniżej 20 pracowników. Od 1 stycznia program będzie dedykowany już powszechnie dla wszystkich pracowników na terenie kraju. Dla mieszkańców woj. lubelskiego jest to tym bardziej istotne, że poziom dochodów naszych mieszkańców w stosunku do innych regionów na pewno jest niższy. To oznacza, że kapitał w ZUS-owskim filarze ubezpieczeń jest mniejszy, a w ślad za tym, i to zabezpieczenie emerytalne w przyszłości siłą rzeczy będzie mniejsze. Warto wykorzystać tę sytuację – dodał wojewoda.