Konferencja prasowa wojewody lubelskiego na temat spraw bieżących

23.11.2022

 
Dystrybucja węgla w preferencyjnych cenach, wypłata dodatków węglowych oraz rekompensat w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego i czasowego zakazu przebywania na części województwa lubelskiego, przygotowanie do drugiej fali uchodźców z Ukrainy, sytuacja epidemiczna oraz ruch na przejściach granicznych – to tematy poruszone przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
 
 
Dystrybucja węgla po preferencyjnych cenach
 
Całość procesu dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach przez gminy dla mieszkańców koordynuje Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy ze spółkami, które są podmiotem wprowadzającym, czyli takim, który przekazuje węgiel do poszczególnych gmin do dalszej dystrybucji.
 
- Na terenie województwa lubelskiego operują w sumie trzy spółki: Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Polska Grupa Górnicza i PGE Paliwa. W przypadku „Bogdanki” miejscem odbioru węgla przez gminy jest Kopalnia Węgla „Bogdanka”, w przypadku PGE Paliwa są to dwa miejsca: Terespol i Biłgoraj, a w przypadku PGG – składy powstałe wcześniej w wyniku podpisanych umów z podmiotami prywatnymi w Dęblinie, Karczmiskach, Mirczu i w Małaszewiczach - mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Jak zaznaczył: - Według raportu z dnia 23 listopada br. na terenie województwa lubelskiego zostało podpisanych 119 umów, co oznacza, że na 213 gmin na terenie województwa lubelskiego mamy 55,8 proc. gmin, które mają podpisane umowy. W tym, 63 umowy są już w trakcie realizacji, a 12 już otrzymało pierwszą transzę z umowy. Na rachunek podpisanych umów składa się: 93 umowy z „Bogdanką”, 24 z Polską Grupą Górniczą i 2 z PGE Paliwa. W grupie pozostałych gmin – 82 gminy są już w kontakcie z dostawcami, z podmiotami wprowadzającymi, 2 gminy mają status dostępny, co oznacza, że są w trakcie ostatecznego rozstrzygnięcia i przypisania do konkretnej spółki. Ponadto,11 gmin z terenu naszego województwa nie weszło bezpośrednio do programu, czyli nie zamieściło informacji w BIP. Mieszkańców tych gmin będą obsługiwać tzw. PPW, czyli np. prywatne składy węgla, które będą zgłaszać gminie informację, że chciałby zadanie to realizować na terenie gminy, w ciągu trzech dni ta gmina w BIP ogłasza taką informację i do dalszego procesu umowę podpisuje nie gmina, a ten podmiot zewnętrzny. Te gminy, kiedy zalogują się w systemie i złożą zapotrzebowanie, wtedy przypisana jest ta gmina to konkretnej spółki, następnie jest podpisanie umowy i przystąpienie do realizacji.
 
Wojewoda lubelski zapowiedział, że z prawdopodobieństwem bliskim 100 proc. można uznać, że mieszkańcy wszystkich gmin w województwie lubelskim będą mieli możliwość skorzystania z zakupu węgla po preferencyjnych cenach, czyli maksymalnie po 2 tys. zł. za tonę.
 
- Te 2 tys. zł., które jest po stronie mieszkańca rozbija się następująco: 1500 zł to jest maksymalna cena, po jakiej gmina kupuje węgiel od spółki, natomiast pozostałę 500 zł to są koszty dystrybucji węgla przez gminę wśród mieszkańców, tj. zorganizowanie składowiska, przyjęcie z punktów poszczególnych spółek, koszty funkcjonowania składu. Natomiast koszty drogi od składu gminnego do mieszkańca są po stronie mieszkańca: sam przyjeżdża i odbiera węgiel, bądź porozumiewa się z gminą lub podmiotem, który obsługuje skład i może zamówić usługę transportu. W większości przypadków dystrybucję węgla na poziomie gmin realizują prywatne podmioty, które są operatorem realizującym zadania gminne - mówił Lech Sprawka.
 
- Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o podpisywanie umów, jak również proces realizacyjny. Według raportu dzisiejszego tych umów łącznie z tymi już realizowanymi było w skali kraju 966, a w naszym przypadku 119. Wg stanu na dzisiaj największy poziom podpisanym umów ma województwo kujawsko-pomorskie – prawie 57 proc. My jesteśmy na miejscu drugim – 55,8 proc. Natomiast na pierwszym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o liczbę umów, które są w realizacji. U nas oznaczało to wczoraj 13,6 proc. już realizowanych umów, w stosunku do liczby gmin na terenie województwa - dodał.
 
Wypłaty dodatku węglowego
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym reguluje zasady przyznawania dodatku węglowego – jednorazowego świadczenia w wysokości 3 000 zł. Jest to świadczenie bezdochodowe. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.
 
W dniu 21 września 2022 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie otrzymał z Ministerstwa Klimatu i Środowiska pierwszą transzę środków i przekazał gminom na wypłatę dodatku węglowego 615 801 614,76 zł, natomiast w dniu 31 października 2022 r. otrzymał drugą transzę w kwocie 62 225 547,79 zł. Łącznie do gmin trafiło już 678 027 162,55 zł.
 
- Wczoraj (22 listopada 2022 r.) otrzymaliśmy 63 456 061 zł. Jesteśmy w trakcie realizacji przelewów do gmin, przy czym  środki zostaną przekazane do gmin po zweryfikowaniu zgłoszonych potrzeb. Po przekazaniu drugiej transzy mieliśmy sytuację taką, że na rachunkach samorządów były środki, a trudno przekazywać kolejne środki, jeżeli dana gmina nie dokonała wypłat dla wnioskodawców. Teraz, przy dystrybucji zwracamy uwagę, czy przekazane poprzednie środki zostały wypłacone mieszkańcom. Jeżeli zbliża się termin wypłaty tego odszkodowania, a aktualnie jest to 60 dni od złożenia wniosku przez mieszkańca, wtedy odpowiednią kwotę środków przekazujemy gminom tak, żeby one mogły przekazać z kolei mieszkańcom i powiązać to m.in. z zakupem po tej preferencyjnej cenie węgla - podkreślał wojewoda lubelski.
 
Rekompensaty w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego i czasowego zakazu przebywania na części województwa lubelskiego
 
Do dnia 23 listopada 2022 r. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynęło 270 wniosków od 69 podmiotów o rekompensatę, w tym: 107 wniosków w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego i 163 wniosków w związku z czasowym zakazem przebywania. Wydano łącznie 236 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 11 275 322,89 zł.
 
Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o rekompensatę reprezentowali branże: hotelarstwo i agroturystyka (27 podmiotów), gastronomia (27 podmiotów), turystyka i dzierżawa sprzętu turystycznego (14 podmiotów). Jeden podmiot ubiegajacy się o pomoc nie wskazał żadnej działalności objętej ustawą, ani nie wykazał takiej działalności w CEiDG. Wnioskodawcy reprezentowali w większości powiat włodawski (39 podmiotów) oraz bialski (30 podmiotów).
 
Pomoc mieszkańcom Przewodowa
 
- Od 15 listopada 2022 r., w pierwszej kolejności rozwinięte zostały różne formy pomocy psychologicznej skierowane zarówno do rodzin ofiar tragicznego zdarzenia, jak i społeczności lokalnej Przewodowa i gminy Dołhobyczów. Pomoc została uruchomiona błyskawicznie, najpierw dla rodzin ofiar, a w kolejnych dniach dla wszystkich mieszkańców powiatu hrubieszowskiego. Kolejną formą pomocy, było wsparcie finansowe z poziomu wojewody lubelskiego, przy wsparciu gminy Dołhobyczów. Obecnie trwają prace w dwóch obszarach wsparcia rodziny ofiar: na poziomie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Procedury w Kancelarii Pana Premiera zostały już zakończone. Na przełomie tego i kolejnego tygodnia stosowne informacje o udzielonym wsparciu zostaną przekazane rodzinom ofiar osobiście przeze mnie w imieniu Pana Premiera. Informacji o rodzaju pomocy i wielkości wsparcia nie będę przekazywał, aby zachować prywatność tych rodzin. Być może będą jeszcze kolejne formy wsparcia ze strony innych podmiotów administracji samorządowej – dodał wojewoda lubelski.
 
Jeśli chodzi o wsparcie firmy Agrocom, w której pracowali tragicznie zmarli panowie, właściciel firmy jest w kontakcie z ubezpieczycielem w zakresie wyceny całkowitej szkód, ponieważ oprócz zniszczonego częściowo budynku, wagi i sprzętu, w pomieszczeniach firmy było składowane zboże, rzepak i kukurydza, które również uległy zniszczeniu. Wojewoda lubelski wystąpił natomiast z wnioskiem do Kancelarii Premiera o wypracowanie ścieżki wsparcia dla tej firmy z poziomu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Kolejny tydzień przyniesie pewne konkrety – zapowiedział Lech Sprawka.