Konferencja szkoleniowa dotycząca WZW. „Znamię! Znam je?”

27.03.2018

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk otworzył konferencję szkoleniową dotyczącą realizacji programów edukacyjnych „Podstępne WZW” oraz „Znamię! Znam je?”, której organizatorem był Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Konferencja odbyła się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
- Dzisiejsza konferencja jest niezwykle ważna. Wszyscy znamy starą prawdę, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, a stwierdzenie to łączy się z tematyką dzisiejszej konferencji - powiedział wicewojewoda do zebranych gości, których zadaniem będzie prewencja oraz przekazywanie informacji dotyczących WZW.
 
- Dzisiaj w programie pierwszym Polskiego Radia słyszałem audycje na temat wirusowego zapalenia wątroby, co dowodzi o istotności problemu, który podejmowany jest przez media ogólnopolskie – dodał wicewojewoda. – Koszty związane z zapobieganiem są dużo niższe niż koszty leczenia zjawisk, z którymi mamy do czynienia. Medycyna jest nauką, która rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Dziś, zarówno fachowcy w swoich środowiskach, jak i za pośrednictwem mediów mogą wskazywać potencjalne zagrożenia, które niosą ze sobą omawiane tu zjawiska. Jest mi niezmiernie miło, że zgromadziliście się państwo w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, aby zapoznawać się z problematyką i zdobywać wiedzę, którą dalej będziecie przekazywać swoim współpracownikom i młodzieży. Do państwa należy zadanie szerzenia informacji o tym, w jaki sposób ustrzec się przed chorobą­.
 
Wśród omawianych tematów znalazły się: profilaktyka WZW B i WZW C, metodyka programu „Podstępne WZW”, działalność Fundacji Gwiazda Nadziei, profilaktyka czerniaka skóry, wybrane aspekty diagnostyki i leczenia czerniaka skóry a także metodyka programu „Znamię! Znam je?” oraz sprawozdawczość z realizacji programów edukacyjnych.
 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele środowisk naukowych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przedstawiciele urzędów i instytucji samorządowych, starostw, urzędów miast i gmin naszego województwa, inspektorzy powiatowi, dyrektorzy, nauczyciele i pielęgniarki szkolne z jednostek lubelskiego systemu oświaty. Wśród zaproszonych gości znalazła się prezes fundacji Gwiazda Nadziei Barbara Pepke, która jest pomysłodawcą przedstawianych podczas konferencji programów.