Konferencja zespołu zadaniowego do spraw promocji Polski w MSWiA

16.10.2017

 
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się kolejne spotkanie zespołu zadaniowego do spraw promocji Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim. W spotkaniu wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele wybranych ministerstw, szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Zespół realizuje zadania mające na celu promocję Polski w kontaktach międzynarodowych.
 
Podczas spotkania przedstawione zostały prezentacje związane z wybranymi regionami Polski oraz podejmowanymi działaniami je promującymi. Wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej Wojciech Ścibor podsumował trzy dotychczasowe edycje akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”.

Podczas ostatniego panelu podsumowano efekty dotychczasowej pracy zespołu, natomiast radca ministra w Departamencie Administracji Publicznej Joanna Kapuścińska przybliżyła zebranym projekt zakładki na stronie internetowej MSWiA pt. „Promocja Polski na szczeblu samorządowym i obywatelskim”.