Konkursy dla gmin: Gmina na Medal i Najbardziej Odporna Gmina

24.06.2021

 

Walka z pandemią koronawirusa trwa. Najlepszą bronią, która pozwoli nam pokonać zagrożenie, są szczepienia przeciw COVID-19. Na ostatniej prostej niezbędna jest zbiorowa mobilizacja. Dlatego nie czekaj! Zaszczep się – chroń swoich bliskich i pomóż swojej gminie wygrać pieniądze na wszelkie działania związane z zapobieganiem COVID-19.

 

Konkursy dla gmin – co to takiego?

 

Konkursy dla gmin zorganizowane przez rząd, to jeden ze sposobów na zachęcenie i zmobilizowanie Polaków do zaszczepienia się przeciw COVID-19. Zwycięskie gminy, które osiągną najwyższy odsetek wyszczepienia*, otrzymają środki od 100 tys. zł do 2 mln zł. Będą mogły je przeznaczyć na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19.

 

*Do wyniku danej gminy są wliczane osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej.

 

Najważniejsze informacje – kategorie konkursów i nagrody

 

Zorganizowane zostały dwa konkursy, na które składa się kilka kategorii.

 

Konkurs nr 1 – Gmina na Medal #SzczepimySię

 

 • Nagroda: 100 tys. zł
 • Zwycięzca: 500 pierwszych gmin z całego kraju
 • Wymagania: osiągnięty poziom wyszczepienia mieszkańców na poziomie minimum 67%

 

 

 

Konkurs nr 2 – Najbardziej Odporna Gmina

 

 

Konkurs podzielony jest na dwa elementy i kilka kategorii.

 

Element 1 – konkurs dla gmin w trzech kategoriach (wg liczby mieszkańców):

 

Kategoria: Małe Gminy – gminy do 30 tys. mieszkańców

 

 • Nagroda: 1 mln zł
 • Zwycięzca: Gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw*

 

 

Kategoria: Średnie Gminy – gminy 30-100 tys. mieszkańców

 

 • Nagroda: 1 mln zł
 • Zwycięzca: trzy gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców*

 

 

Kategoria: Duże Gminy – gminy powyżej 100 tys. mieszkańców

 

 • Nagroda: 1 mln zł
 • Zwycięzca: gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców*

 

 

Element 2 – Najbardziej Odporna Gmina w Polsce (konkurs ogólnokrajowy):

 

 • Nagroda: 2 mln zł
 • Zwycięzca: gmina z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce (bez podziału na liczbę mieszkańców)*

*Aby otrzymać nagrodę odsetek zaszczepionych mieszkańców nie może być niższy niż 50%.

 

 

Konkursy dla gmin – czas trwania

 

Konkurs kończy się w momencie uzyskania przez 500 gmin poziomu 67 proc. zaszczepionych mieszkańców lub 31 grudnia 2021 r. (jeżeli mniej niż 500 gmin osiągnie pułap 67 proc.).

 

 • Konkurs nr 2 – Najbardziej Odporna Gmina
   

Konkurs trwa do 31 października 2021 r. (do wyniku danej gminy będą wliczani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny cykl szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 do 31 października 2021 r.).

 

Metoda liczenia odsetka zaszczepionych mieszkańców

 

Liczbę zaczepionych mieszkańców gminy dzielimy przez wszystkich mieszkańców gminy. Wynik ten mnożymy przez współczynnik 100 proc. i otrzymamy odsetek zaszczepionych.

 

Liczba mieszkańców gminy dostępna jest z danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na dzień 31 grudnia 2020 r. dostępny na stronie). Zaszczepione osoby są przypisywane do danej gminy na podstawie adresu zamieszkania z 5 źródeł danych, w następującej kolejności:

 • Centralny Wykaz Ubezpieczonych,
 • system e-Zdrowie (P1),
 • karty szczepień,
 • adres zameldowania,
 • adres punktu szczepień.

 

Przeznaczenie nagród

 

Nagrody mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Wygraną można wydać na wszelkie czynności związane z profilaktyką skutków pandemii, w tym społeczno-gospodarczych. 

 

 

Gmina Na Medal - regulamin

Najbardziej Odporna Gmina - regulamin

Załącznik 1 - Wniosek o odbiór Nagrody "Gmina Na Medal"

Załącznik 1 - Wniosek o odbiór Nagrody "Najbardziej Odporna Gmina"

Załącznik 2 - Tabela z podziałem gmin na 49 Regionów