Konwent wojewodów w siedzibie MSWiA

08.03.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w konwencie wojewodów zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spotkanie prowadził wiceminister Paweł Szefernaker.
 
Tematami konwentu były: polityka dotycząca zatrudniania cudzoziemców, współpraca wojewodów z Prokuratorią Generalną Skarbu Państwa, realizacja przez wojewodów budżetu państwa na rok 2018, Program „Niepodległa”, a także wykonanie zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu.
 
Z wojewodami spotkali się między innymi minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy  Kwieciński, sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i przedstawiciele IPN.