Koronawirus. Zadania samorządów

10.03.2020

Organizacja imprez masowych i ich odwoływanie to jeden z ważnych tematów spotkania, jakie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk zaprosili do udziału w nim samorządowców z województwa lubelskiego.
 
Podczas spotkania poruszano zagadnienia dotyczące działań w regionie związanych z zagrożeniem koronawirusem. Omówione zostały również najważniejsze regulacje, które wprowadza tzw. specustawa o przeciwdziałaniu COVID-19. Te nadzwyczajne kwestie prawne dotyczą m. in. zapewnienia środków przez rząd dla samorządów na walkę z wirusem, zdalnego wykonywania pracy, ewentualnego zamknięcia żłobka czy przedszkola.
 
Wojewoda zwrócił się do samorządowców z prośbą o aktualizację planów działania i udostępnienie ich w BIP oraz szczególne przyjrzenie się procedurom, by być przygotowanym na najróżniejsze scenariusze. – Gminy są organem, który wydaje zgodę na organizację imprez masowych, dlatego to jest jeden z punktów spotkania. Drugi to kwestia aktualizacji i przejrzenia, przypomnienia sobie planów działań kryzysowych, szczególnie w zakresie sytuacji gdyby doszło do ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, bądź stanu epidemii. Chodzi o to, żebyśmy dobrze w tym zakresie współpracowali – podkreślił Lech Sprawka.
 
Zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji dotyczących imprez to według wojewody jeden ze sposobów na walkę z rozprzestrzenianiem się choroby. – Nie nakazuję, nie zakazuję, ale apeluję o refleksję. Jeśli nie musimy, jeśli z tego powodu coś się nie zawali, to warto nawet ponieść pewien koszt – przekonywał.
 
Na wszystkich przejściach granicznych drogowych i kolejowych funkcjonują zespoły, a ratownicy medyczni z PSP dokonują pomiaru temperatury. Zarówno kierowcy, jak pasażerowie otrzymują karty, żeby ich można było w razie konieczności zlokalizować. Wojewoda Sprawka zwrócił się z apelem o współpracę ze służbami do samorządów, na terenie których znajdują się przejścia graniczne.
 
Podczas spotkania omówione zostały też działania związane z ewentualną decyzją izolacji całych gmin czy powiatów.