Kultura ludowa Lubelszczyzny. "To jest rdzeń kultury polskiej"

12.01.2018

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbywa się konferencja pt. Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy. Konferencja jest połączona z dorocznym, ogólnopolskim przeglądem kolędniczym, który będzie można zobaczyć w Domu Kultury LSM w dniach 13 i 14 stycznia br. W  otwarciu konferencji uczestniczyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Nie ma w pełni przeżytych świąt, wielkich wydarzeń w ciągu roku, które są związane z naszymi tradycjami i obyczajami bez kultury ludowej. To jest rdzeń kultury polskiej i śmiało można powiedzieć, że jest to istota polskości, bo nie ma polskości bez polskiej kultury ludowej. Bardzo się cieszę, kiedy obserwuję coraz większą ilość zespołów młodzieżowych, folklorystycznych, właśnie tych, które tworzą się w polskich miasteczkach i na polskich wsiach – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek otwierając konferencję.
 
Zasady etosu chłopskiego, gwara jako wartość regionalna, pieśni, proza, obrzędy i rytuały Lubelszczyzny, czy tradycyjne stroje ludowe Lubelszczyzny - to tylko niektóre obszary szeroko rozumianej kultury ludowej, które były omawiane podczas wystąpień poszczególnych prelegentów.
 
Podczas konferencji referaty prezentujące rezultaty badań terenowych oraz pracy naukowej prezentowali wybitni specjaliści z zakresu kultury ludowej, etnografii, etnologii, sztuki czy językoznawstwa, reprezentujący uczelnie wyższe.
 
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem metropolity lubelskiego abpa Stanisława Budzika, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.