Laboratorium mikrobiologiczne dla WSSE w Lublinie. Podpisano umowę

29.11.2022

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyła się ceremonia podpisania umowy na realizację budowy laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3 wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Realizacja inwestycji pozwoli wzmocnić stan infrastruktury WSSE w Lublinie, jako kluczowego i strategicznego trzonu systemu ochrony zdrowia w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi oraz związanymi z nimi epidemicznymi sytuacjami kryzysowymi.
 
W spotkaniu uczestniczyli: główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Maria Jolanta Korniszuk, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego Marcin Jakóbczyk, wiceprezes zarządu Spółki Baudziedzic Marcin Baran i zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Andrzej Mirosław.
 
- Jak pokazała pandemia, funkcjonowanie inspekcji sanitarnych jest niezwykle ważne w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Istotne jest to, by inspekcje sanitarne posiadały podstawowe narzędzia do walki z podobnymi zdarzeniami, a takim narzędziem jest to laboratorium, które pozwoli zabezpieczyć region południowo-wschodni. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć dzisiaj proces budowy tego laboratorium poprzez podpisanie umowy z wykonawcą. Dziękuję Panu wojewodzie za wsparcie w organizacji tego projektu. Cieszę się, że ono powstanie i że podniesiemy poziom kompetencji inspekcji sanitarnej i zwiększymy zakres działania, co pozwoli realizować zadania na wyższym i lepszym poziomie – podkreślał główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie przepustowości oraz poszerzenie możliwości wykonywanych badań. WSSE w Lublinie w 2020 r. przeprowadziła ponad 48,6 tys. badań w kierunku SARS-CoV-2, a w 2021 r. ponad 10 tys. Dysponowanie własną bazą lokalową, wyposażeniem i sprzętem laboratoryjnym oraz doświadczonym personelem pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w przyszłości.
 
- To niezwykle ważne zadanie, które podniesie jakość świadczonych usług. W oczywisty, namacalny sposób zobaczyliśmy, jak ważne jest bezpieczeństwo we wszystkich jego obszarach: bezpieczeństwo czysto militarne, gospodarcze, energetyczne, wreszcie bezpieczeństwo zdrowotne. Własne, bardzo zaawansowane możliwości pobierania próbek i ich badania realnie poprawią nasze bezpieczeństwo – mówił sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń.

Obecne warunki techniczne WSSE w Lublinie zmuszały - w czasie natężenia pandemii - do kierowania próbek do badań w innych laboratoriach, w tym zlokalizowanych poza terenem województwa lubelskiego. Dzięki pracy nowego laboratorium o klasie BSL3, znacznie skróci się czas pomiędzy pobraniem próbki, a przedstawieniem wyników, co pozwali na szybsze eliminowanie czynników zakaźnych, diagnozowanie i kierowanie do leczenia osób zakażonych oraz możliwie najszybsze zwalniania z kwarantanny osób niestanowiących ryzyka.
 
- Dla nas niezmiernie trudną sytuacją było to, że nasze próbki COVID-owe trafiały do Warszawy, albo na Podkarpacie. Nie mieliśmy w ogóle swojego laboratorium. Panowie ministrowie, bierzecie udział w wielkim dziele – zabezpieczenia tej inwestycji. Jest ona niezmiernie ważna i dla naszego miasta i województwa lubelskiego i społeczeństwo jest za to niezmiernie wdzięczne. Postaramy się, byście się nie zawiedli, że podjęliście takie decyzje i wsparli tę inwestycję. Przy Waszym wsparciu, damy radę – podkreślał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Inwestycja zostanie zrealizowana przy ul. Pielęgniarek 6 w Lublinie. Obejmuje kompleksową budowę z pełną infrastrukturą budynku laboratorium o kubaturze 9992,78m3 i powierzchni zabudowy 859,11m2 z oddziałami klasy BSL3 oraz łącznikiem nadziemnym z istniejącym budynkiem WSSE w Lublinie. Zostaną zastosowane rozwiązania przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i środowiska naturalnego oraz przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej.
 
- To ważne zadanie dla naszego miasta, województwa, ale również dla społeczności polskiej i społeczności cudzoziemców, którzy do nas trafiają. Województwo lubelskie ma położenie geopolityczne, które stawia przed nami pewne zadania. To najdłuższy odcinek granicy państwa Unii Europejskiej, jak również państw układu Schengen. Z tego tytułu - jak ostatni czas pokazuje - musimy być przygotowani na zagrożenia i zawsze być krok wcześniej, abyśmy mogli zadbać w sposób należyty o zdrowie publiczne naszego społeczeństwa. Ta inwestycja ma kluczowe znaczenie dla działalności inspekcji sanitarnej, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Lubelszczyzny. To także inwestycja, która pozwoli w godny sposób zapewnić warunki pracy pracownikom Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - mówiła Maria Jolanta Korniszuk, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
 
Wartość umowy wynosi 44 373 357 zł brutto. Inwestycja zostanie sfinansowana z budżetu państwa oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.