Laur Konserwatorski 2016

26.04.2016

Przyznane w tym roku nagrody są wyrazem uznania dla wysiłku rewaloryzacji zabytków, ale także dostarczają mieszkańcom naszego regionu wiedzę o jego historii i kulturze - podkreślił wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek podczas gali wręczenia Laurów Konserwatorskich 2016. W uroczystości uczestniczył również wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
 
Do laureatów konkursu w tym roku należą: gmina miejska w Krasnymstawie – za kompleksowy remont i konserwację dworu w dawnym założeniu dworsko-folwarcznym „Starostwo”, parafia rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM w Czemiernikach – za kompleksowe prace konserwatorskie przy kościele parafialnym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – za kompleksowy remont i konserwację wiaduktu kolejowego nad ul. Kunickiego w Lublinie oraz parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim – za kompleksowe prace konserwatorskie przy kościele parafialnym.
 
 
Zdaniem wojewody obiekty nagrodzone Laurami Konserwatorskimi to nie tylko imponujące metamorfozy w krajobrazie Lubelszczyzny, ale także powód do dumy dla każdego z nas – mieszkańców województwa lubelskiego. Wojewoda Czarnek zwrócił uwagę na ogromne dziedzictwo kulturowe zabytków, a także na ich coraz większą estetykę. Pogratulował laureatom, nominowanym i wszystkim, którzy dbają o zabytki za możliwość obcowania z pięknem polskiej architektury. Wyraził wdzięczność za zaangażowanie, trud gromadzenia niezbędnych środków finansowych oraz wiele lat żmudnej pracy.
 
 
Uroczystość wręczenia laurów, jak co roku stała się także okazją do wręczenia odznak ministra kultury i dziedzictwa narodowego "Za opiekę nad zabytkami". Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania referatu okolicznościowego pt. "Malarskie dekoracje fasad staromiejskich kamienic", wygłoszonego przez dr hab. Jerzego Żywickiego.
 
 
"Laur Konserwatorski" jest nagrodą przyznawaną od 2000 roku przez lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie. Celem konkursu jest docenienie wysokiej jakości realizacji konserwatorskich, promowanie właściwych wzorów użytkowania i dbania o zabytki oraz uhonorowanie i wyróżnienie inwestorów-gospodarzy zabytków i wykonawców prac. Prawo zgłaszania kandydatów do konkursu przysługuje służbie konserwatorskiej, organom administracji rządowej i samorządowej oraz stowarzyszeniom. Patronami przedsięwzięcia są: generalny konserwator zabytków, wojewoda lubelski oraz marszałek województwa lubelskiego.