Lekcja wychowania obywatelskiego z udziałem wojewody

12.10.2017

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z uczniami  Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie na lekcji wychowania obywatelskiego. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Tydzień Edukacji Obywatelskiej”. 
 
W trakcie spotkania blisko 80 uczniów placówki  poszerzyło swoją wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Było to już kolejne spotkanie w SP nr 1 w Lublinie zorganizowane w ramach tego projektu. Wojewoda naświetlił monteskiuszowski model organizacji państwa.
 
- Sejm wybiera premiera dając mu wotum zaufania, daje wotum zaufania członkom rady ministrów,  ma kompetencje do tego, żeby wyrazić wotum nieufności w stosunku do poszczególnych ministrów czy konstruktywne wotum nieufności w stosunku dla całego rządu. Z kolei prezydent ma kompetencje do tego, aby oddziaływać na sejm. To prezydent decyduje o tym, kiedy będą wybory parlamentarne, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie sejmu, ma też kompetencje do skrócenia kadencji sejmu. Jeśli chodzi o władzę sądowniczą, to sejm i senat powołują część Krajowej Rady Sądownictwa, która wnioskuje do prezydenta o powołanie sędziów. Co ważne, prezydent ma prawo łaski w stosunku do osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu – mówił do uczniów Przemysław Czarnek.
 
Ale nie tylko trójpodział władzy był tematem lekcji obywatelskiej. Przedstawiciel rządu w regionie opowiedział też uczestnikom spotkania o zadaniach i kompetencjach wojewody wynikających z pełnienia tej funkcji.
 
Na koniec spotkania wojewoda otrzymał  podziękowanie od społeczności szkolnej za udział w projekcie „Tydzień Edukacji Obywatelskiej”.
 
***
 
Celem projektu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat państwa obywatelskiego. „Tydzień Edukacji Obywatelskiej” jest częścią obszernego projektu edukacyjnego „Z demokracją na Ty”.