Liderzy Powiatu Parczewskiego

19.03.2017

W Parczewie odbyła się Gala II edycji konkursu Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego. W wydarzeniu udział wziął wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Uroczystego otwarcia Gali dokonał wicestarosta powiatu parczewskiego Adam Domański, który powitał również zgromadzonych gości.
 
- Lider to osoba stale szukająca. Wychodzi ona poza schematy utarte przez swoich poprzedników i szuka dobrych zmian. Nie zadowala się zastanym statusem quo, ale dąży do postępu- powiedział wicewojewoda. Pogratulował również nagrodzonym przedsiębiorcom za zachowanie mające wpływ na rozwój naszej małej ojczyzny oraz organizatorom parczewskiej gali, którzy zaczęli wyróżniać osoby aktywne zawodowo, a które swoim zachowaniem zachęcają również innych do rozwoju. Podkreślił, że nowa inicjatywa władz lokalnych świadczy o potrzebie wszystkich, również przedsiębiorców, dostrzeżenie roli lokalnego biznesu w rozwoju rynku nie tylko powiatowego, ale również wojewódzkiego. Wicewojewoda podziękował również za wspomnienie postaci Krystyny Krahelskiej, której zaangażowanie patriotyczne jest do dziś przykładem do naśladowania.
 
Podczas uroczystości wicewojewoda wręczył 4 odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które otrzymali: Anna Ignatowicz, Gabriela Bilkiewicz, Władysława Aleksandrowicz i Jan Najs. Zaprezentowane zostały również cztery branże, które nominowane były podczas Gali (usługi, handel, produkcja i gospodarstwo rolne). Marszałek Sławomir Sosnowski wręczył odznaczenia dwóm osobom oraz jednemu stowarzyszeniu.
 
Gala II edycji konkursu Lider Przedsiębiorczości powiatu Parczewskiego odbyła się w sali konferencyjnej „Alma” w Parczewie. Wydarzenie zakończyło się częścią artystyczną oraz poczęstunkiem.
 
***
 
 
„Warszawskiej Syrenie dała swą twarz, Powstańczej Warszawie oddała swoje życie”
 
Krystyna Krahelska, do dziś jest twarzą warszawskiej syrenki. Poetka Pieszowoli (ziemie Sosnowieckie), harcerka i żołnierz AK. Krystyna urodziła się w Mazurkach, gimnazjum ukończyła w Brześciu. W młodości święta spędzała w majątku przyjaciół rodziny w Piesza Wola. W 1935r. przeniosła się do Warszawy, gdzie rozpoczęła studia etnograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. W stolicy również od prof. Ludwiki Nitschowej dostała propozycję pozowania do pomnika syrenki warszawskiej. Patriotyczne wychowanie wyniosła z domu rodzinnego, gdzie najistotniejsze wartości przekazał jej ojciec Jan Krehalski, od roku 1926 wojewoda poleski, człowiek honoru i dobrych zmian. Zginęła z rąk niemieckiego snajpera podczas próby ratowania rannego kolegi, pierwszego dnia powstania warszawskiego 2. sierpnia 1944r.