List wojewody lubelskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty województwa lubelskiego,
 
wykształcenie to jeden z najcenniejszych darów, jakie ofiarować możemy młodemu pokoleniu. Budując system edukacji staramy się to czynić na miarę wymagań współczesnego świata. Dążymy ku temu, aby polska szkoła była coraz nowocześniejsza i skuteczna, by stymulowała uczniów do osiągania efektów na miarę ich zdolności i talentów. Współczesny system edukacyjny preferuje indywidualne podejście do potrzeb każdego ucznia. Misją szkoły staje się umożliwienie uczniom rozwoju ich predyspozycji i umiejętności, ale też zwrócenie uwagi na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży o wyjątkowym potencjale.
 
Roli nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu intelektu i postaw młodych ludzi przecenić nie sposób. Dowodzi jej także termin święta pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej nawiązuje do najlepszych, najbardziej postępowych polskich tradycji - do rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej, która powstała z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, dnia 14 października roku 1773. Była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Właśnie spośród jej wychowanków rekrutowali się światli posłowie, którzy uchwalali Konstytucję 3. Maja.
 
Zdaję sobie sprawę, z iloma problemami na co dzień borykają się dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych. Mam również świadomość, jak dużym wyzwaniem stojącym obecnie przed systemem oświaty jest zapewnienie jak najskuteczniejszej ochrony dla dzieci i młodzieży przed pandemią COVID-19. Nie mam wątpliwości, że codzienny nauczycielski trud i odpowiedzialność jaka na Państwu spoczywa w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, są godne najwyższego uznania. Jestem głęboko przekonany, że dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu oraz dojrzałej postawie instytucji oświatowych i nauczycieli, lubelska edukacja sprosta temu wyzwaniu.
 
Pragnę skierować na Państwa ręce, słowa uznania dla trudu wielotysięcznej rzeszy nauczycieli i pedagogów, dyrekcji szkół i wszystkich pracowników oświaty. Państwa niełatwa praca składa się na przyszłość Polski i Lubelszczyzny.
Jako wojewoda lubelski, ale również jako nauczyciel, związany z lubelskim środowiskiem oświatowym od blisko czterdziestu lat, dziękuję za Państwa codzienny wysiłek, który stanowi szczególną odpowiedź na apel św. Jana Pawła II: jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość, edukacja musi być rozumiana jako dążenie do pełnego i harmonijnego rozwoju osoby, kształtowanie dojrzałej świadomości moralnej, która pozwoli rozpoznać dobro i odpowiednio postępować, a także jako uwrażliwienie na wymiar duchowy.
 
Wszystkim pracownikom oświaty życzę wielu sukcesów i zadowolenia z pracy, wdzięczności wychowanków i rodziców oraz nieustającego społecznego uznania dla wykonywanego zawodu. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzę satysfakcjonujących obie strony efektów wspólnej pracy. Wszystkim Państwu składam życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności.
 
Z wyrazami szacunku,
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski
 
List wojewody lubelskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej