List Wojewody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2020

 
List w PDF do pobrania >>>
 
Szanowni Państwo,
 
obchodzony dziś Dzień Pracownika Socjalnego zbiega się z wyjątkowym jubileuszem. To właśnie w tym roku mija trzydzieści lat od powstania pierwszej od czasów II Rzeczpospolitej Ustawy o pomocy społecznej, dzięki, której pomoc społeczna stała się równoprawnym elementem systemu zabezpieczenia społecznego.
 
Dzień Pracownika Socjalnego jest wielkim świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego Dnia ma w Polsce, a także w województwie lubelskim wieloletnią tradycję. W celu podkreślenia rangi tego pięknego zawodu ustanowione zostało Państwa Święto. Jest ono formą wyróżnienia, spośród innych zawodów, dostrzeżenia jego roli i znaczenia dla społeczeństwa.
 
Państwa zawód jest nie tylko pracą, ale również powołaniem. To pełne wyrzeczeń, poświęcenia, zaangażowania i empatii odpowiadanie na potrzeby konkretnych ludzi. To działanie wypływające z miłości. Zdolność rozumienia drugiego człowieka, głęboka życzliwość i wrażliwość, budzenie zaufania, tolerancyjność, umiejętność poszanowania godności osoby oraz solidaryzowanie się z ludźmi potrzebującymi i cierpiącymi - to cechy i umiejętności dobrego pracownika socjalnego. Zawód ten wymaga również dobrej kondycji psychicznej, odporności i umiejętności odpowiedniego zdystansowania się do problemów społecznych i różnych sytuacji z jakimi styka się pracownik socjalny podczas swojej codziennej pracy.
 
Obecnie pomoc społeczna stoi przed nowym, niespotykanym dotychczas na taką skalę wyzwaniem, związanym z pandemią COVID-19. Jestem pełen uznania dla Państwa zaangażowania i poświęcenia z jakim włączacie się w walkę z koronawirusem. Jestem przekonany, że dzięki takiej postawie uda nam się skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii.
 
Życzę Państwu satysfakcji ze skuteczności podejmowanych działań i niegasnącej wrażliwości na drugiego człowieka. Niech Państwa codziennej pracy towarzyszy wdzięczność podopiecznych, życzliwość ich rodzin oraz szacunek i zaufanie społeczne.
                                                                                 
Łączę wyrazy szacunku,
Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski