Lubelska pełnoprofilowa ochrona zdrowia tematem posiedzenia WRDS

24.01.2020

Po raz kolejny w Lubelskim Centrum Konferencyjnym spotkali się członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W posiedzeniu WRDS uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Przedmiotem posiedzenia był temat: „Plany wdrażania przez samorząd województwa lubelskiego, lubelskiej pełnoprofilowej ochrony zdrowia. Społeczne konsekwencje wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa.”
 
Lubelska pełnoprofilowa ochrona zdrowia jest wyrazem dążenia województwa lubelskiego do zapewnienia wszystkim jego mieszkańcom swobodnego i równego dostępu do opieki medycznej o możliwie najwyższym standardzie. 
 
Podczas spotkania wręczony został akt powołania nowemu członkowi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – przedstawicielowi strony rządowej. Akt powołania odebrał Jakub Koper.
 
                                                                                                   ***
 
Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony: samorządowa, rządowa, pracowników i pracodawców. Do zadań Rady należy m.in. budowanie relacji, porozumienia, pomiędzy stroną pracodawców, pracobiorców, strony rządowej i samorządowej, łączenie i godzenie interesów różnych grup społecznych, ale również podejmowanie wszelkich form negocjacji, konsultacji, jak również zwykłej wymiany informacji.