Lubelski Urząd Wojewódzki odwiedzili działacze polonijni z Ukrainy i Białorusi

10.07.2018

Działacze polonijni z Ukrainy i Białorusi oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie odwiedzili Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.
 
Podczas spotkania gościom przybliżona została historia gmachu urzędu, w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przekazano im także informacje na temat procedur ubiegania się o pobyt stały w Polsce oraz obywatelstwo polskie.
 
Jednym z punktów wizyty było również  spotkanie z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, który opowiedział gościom o kompetencjach wynikających z pełnionej funkcji i codziennej pracy.
 
Działacze polonijni przyjechali  do Polski w ramach programu „Aktywni dla Polski”, organizowanego przez RODM w Lublinie. Celem programu jest uhonorowanie młodych działaczy polonijnych oraz przekazanie im cennej wiedzy i umiejętności w pracy na rzecz społeczności polskiej w krajach, w których mieszkają.