Lubelskie środowiska podpisały deklarację na rzecz obronności

03.06.2016

Lubelskie środowiska związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa podpisały deklarację gotowości do tworzenia lokalnych struktur obrony terytorialnej. W uroczystości, która odbyła się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Uroczystość związana była z obchodami jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, 630-lecia wyboru Wielkiego Księcia Litewskiego Jagiełły na króla Polski oraz 110-lecia Muzeum Lubelskiego, a także ze zbliżającą się 700. rocznicą  nadania przez króla Władysława Łokietka praw miejskich  Lublinowi.
 
Po  mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej miał miejsce Apel Pamięci Obrońców Lublina i Chwały Oręża Polskiego. Po apelu, zgromadzeni na dziedzińcu Zamku Lubelskiego,  kierując się troską o bezpieczeństwo rodzin,  Ziemi Lubelskiej i całej Rzeczypospolitej  zadeklarowali  zaangażowanie osobiste i reprezentowanych przez nich organizacji w działania na rzecz obronności. Zobowiązali się do aktywnej pomocy w tworzeniu i promocji obrony terytorialnej oraz w budowaniu koalicji środowisk wspierających obronność, a także w wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu patriotycznym. Podpisujący deklarację złożyli też obietnicę, że będą zawsze wierni Bogu i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczenie podpisanej deklaracji, która jest wyrazem odpowiedzialności obywatelskiej i troski o ojczyznę oraz na znaczenie miejsca, w którym tego dokonano.
 
- Rzymska zasada: „Si vis pacem, para bellum” -  „jeśli chcesz pokoju, bądź gotowy do wojny”, aktualna jest do dziś. To przeświadczenie, że kiedy jesteśmy słabi, to ktoś nas obroni, jest niestety złudne, właśnie to przekonanie doprowadziło do upadku I Rzeczypospolitej. Jestem dumny, że tu na Ziemi Lubelskiej, w sercu tej ziemi, na Zamku Lubelskim, w miejscu naznaczonym wielką historią regionu i  kraju podpisano tę deklarację – powiedział wicewojewoda.
 
-Deklaracja ma nam pomóc w przygotowaniach do obrony, ale oby te przygotowania   nigdy nie  przerodziły się w walkę, oby piękne słowa pieśni Horacego „dulce et decorum est pro patria mori” –„pięknie i zaszczytnie jest umierać dla ojczyzny” pozostały tylko słowami, które będziemy mieli w pamięci, jak też to, że  nad wolność naszej ojczyzny nie ma niczego ważniejszego –dodał wicewojewoda.
 
W podpisaniu deklaracji na rzecz obronności uczestniczyli m.in. Lubelskie Bractwo Kurkowe św. Jana Kantego, Legia Akademicka, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie, Związek Strzelecki „Strzelec”- Jednostka Strzelecka Świdnik im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”, Fundacja Niepodległości oraz Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen Karola Ziemskiego.
 
Podczas uroczystości oficjalnie został też powołany Oddział Terenowy Legii Akademickiej UMCS. Jako stowarzyszenie proobronne został on zaproszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej do udziału w międzynarodowych ćwiczeniach NATO „ANAKONDA 2016”. Wezmą w nich udział przedstawiciele sił zbrojnych 24 państw sojuszniczych i partnerskich. Ich celem jest zgrywanie narodowych i koalicyjnych dowództw oraz pododdziałów w ramach połączonej operacji obronnej w warunkach zagrożeń hybrydowych. Pluton Legii Akademickiej będzie jedyną w kraju organizacją proobronną, która będzie uczestniczyła w Anakondzie.