Lubelskie obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

22.01.2023

 
W 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, wojewoda lubelski Lech Sprawka uczcił pamięć uczestników największego polskiego zrywu narodowego w XIX w.
 
Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r., jako zbrojny sprzeciw młodych polskich patriotów wobec nasilającego się terroru rosyjskiego. Jak mówił Józef Piłsudski, rok 1863 dał wielkość nieznaną – wielkość cudu pracy, ogromu siły zbiorowej, wysiłków woli, siły moralnej ludzi. Wielkość naszego narodu jest w wielkiej epoce 1863 r.
 
Uroczystości rocznicowe w Lublinie rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy w miejscach upamiętniających powstańców styczniowych oraz mszy św. w intencji poległych, pomordowanych, zesłanych na Sybir, represjonowanych i zmarłych powstańców. Następnie, na Placu Litewskim, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Wojska Polskiego, służb mundurowych, związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz mieszkańcy oddali cześć bohaterom.
 
- Obchodzenie rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego jest wielką wartością oraz budowaniem prądu sumień, które pozwolą utrzymać niepodległość naszej Ojczyzny niezależnie od tego, co się wydarzy w najbliższym czasie. Niech duch Powstania Styczniowego towarzyszy nam w najbliższym czasie, który da poczucie bezpieczeństwa dla Polski – podkreślał wojewoda lubelski.
 
Lech Sprawka podziękował wszystkim uczestników obchodów, szczególnie wszystkim formacjom służb mundurowych, w tym żołnierzom Wielonarodowej Brygady, oraz dyrekcji i społeczności Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie za aktywny udział w uroczystościach. – W Was nadzieja, że sztafeta budujących prąd sumień będzie aktualna – dodał.
 
Do uczestników obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego list okolicznościowy skierował wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
 
- Powstanie Styczniowe to nie tylko część pięknej narodowej legendy, ale ważny element ciągu wydarzeń, które przesądziły o tym, jaka Polska jest teraz. Zdecydowały o trwałym istnieniu naszego kraju na politycznej mapie świata, o naszej silnej tożsamości narodowej i o tym, jak postrzegamy i wspieramy walkę o suwerenność toczoną przez inne państwa – pisał wicepremier.
 
W imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego pracownicy Biura Wojewody zapalili znicze na kilkudziesięciu grobach i mogiłach poległych powstańców i weteranów Powstania Styczniowego znajdujących się w kilku miejscowościach w województwie lubelskim.
 
***
 
Powstanie Styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej, podczas której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Pomimo tego, że powstańcy początkowo odnosili sukcesy, powstanie zakończyło się porażką. Według szacunków wzięło w nim udział ponad 200 tysięcy powstańców, z czego zginęło ok. 30 tysięcy, a ok. 38 tysięcy zostało zesłanych na Sybir. Po zakończeniu powstania, Polaków dotknęły liczne represje, jednak pomimo tego, powstanie wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń Polaków.
 
Lubelszczyzna jako jeden z najbardziej aktywnych powstańczych rejonów kraju, wchodziła w Powstanie Styczniowe z żarliwością uczuć patriotycznych, których symbolem jest Romuald Traugutt, Marian Langiewicz, Michał Heydenreich „Kruk”. Tutaj działało doskonale zorganizowane państwo podziemne, ludność cywilna wspierała powstańców i stoczono wiele bitew, z których największą, a jednocześnie zwycięską, rozgrano pod Żyrzynem.