Miarą silnej gospodarki jest skala eksportu

18.05.2017

- Miarą silnej gospodarki jest skala eksportu. Dzisiejsze spotkanie świadczy o tym że, mamy tego pełną świadomość. Nie wystarczy produkować na potrzeby wewnętrzne, ale żeby rozwijać się faktycznie, na dużą skalę, trzeba dużo eksportować. Dlatego serdecznie gratuluję wszystkim Państwu eksporterom, którzy się tutaj zgromadzili. Szczególnie gratuluję wyróżnionym oraz organizatorom – powiedział wojewoda lubelski podczas otwarcia Forum Eksportu 2017.
 
Organizatorami forum byli prezes Krajowego Stowarzyszenia Eksporterów Rzeczypospolitej Polskiej oraz kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Celem tegorocznego Forum, które odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jest promocja firm, ich produktów i usług podczas spotkania, jak również w środkach masowego przekazu.
 
Organizatorzy kładą nacisk także na inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu i ochrony interesów gospodarczych przedsiębiorców trudniących się handlem zagranicznym, a także na nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działalności funkcjonującymi w innych krajach oraz rozpowszechnianie informacji o działalności prowadzonej przez polskie przedsiębiorstwa poza granicami kraju.
 
Tematem forum była również pomoc organizacyjno-prawna w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Uczestnicy forum debatowali, jak pomóc przedsiębiorcom zajmującym się handlem zagranicznym lub firmom, które planują rozpocząć tego typu działalność. Forum adresowane jest szczególnie do przedstawicieli biznesu, nauki oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.