Minister Błaszczak podziękował wojskowym medykom

07.07.2020

Dzisiaj w Ośrodku Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak- spotkał się z przedstawicielami personelu medycznego Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach, zaangażowanego w walkę z pandemią. W podziękowaniu minister wręczył medykom wyróżnienia. W wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 

- To Wasz wysiłek, to Wasze zaangażowanie spowodowało, że nasza Ojczyzna nie została dotknięta tak silnie koronawirusem jak inne państwa. Serdecznie dziękuję pracownikom wojskowej służby zdrowia. Przypomnę, że wszystkie szpitale i instytuty wojskowej służby zdrowia były zaangażowane od pierwszego dnia w walkę z koronawirusem. Były zaangażowane w pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebowali – podziękował szef MON.
 

Minister Błaszczak podkreślił wielką rolę, jaką odegrały służby medyczne, a także ich profesjonalizm i heroizm oraz pełną gotowość do działania.
 

- Byliście Państwo aktywni także poprzez zaangażowanie w wojskowych laboratoriach. Tu przede wszystkim podziękowania kieruję na ręce dyrektora wojskowego instytutu, który zajmuje się na co dzień badaniami. Instytutu na terenie, którego jesteśmy. To jest niezwykle istotne, żeby ten potencjał, jakim dysponuje Wojsko Polskie, był wykorzystywany do niesienia pomocy potrzebującym. Tak jest w odniesieniu do ośrodka w Puławach. To ośrodek, który wyróżnia się w Wojsku Polskim. To ośrodek, który dysponuje najnowocześniejszym aparatem w Polsce. Aparatem, który pozwala na przeprowadzanie tysiąca dwustu testów na dobę; również testów związanych z koronawirusem – podkreślił szef MON.
 

Puławski ośrodek stał się jednym z kluczowych laboratoriów badających próbki osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem. ODiZZB dysponuje specjalistycznym sprzętem pozwalającym na krótki czas oczekiwania na wyniki. W całym kraju zaangażowanych w walkę z pandemią zostało ponad 2,5 tys. wojskowych medyków, pielęgniarek i ratowników medycznych, uruchomione zostały również dodatkowe szpitale polowe. Wojsko odpowiada za ok. 33 tys. z ponad 1,6 mln testów na obecność koronawirusa, jakie przeprowadzono w całym kraju.