Minister Jędrysek w Chełmie. Tematem Lubelskie Zagłębie Węglowe

10.07.2018

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek uczestniczył w spotkaniu samorządowców nt. koncesji geologicznych na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). W spotkaniu wzięli udział także wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, główny geolog kraju a jednocześnie sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Orion Jędrysek oraz poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński.
 
Dyskusja dotyczyła stanu wydobycia węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Poruszono również sprawy eksploatacji nowych złóż. Aktualnie węgiel wydobywany jest w rejonie Łęcznej, w środkowym pasie złóż.
 
LZW ma kształt długiego na 180 km i szerokiego na 20–40 km pasa, rozciągającego się od północnego zachodu na południowy wschód. Powierzchnia zagłębia wynosi ok. 9,1 tys. km kwadratowych, jednak obszar o znaczeniu użytkowym jest o połowę mniejszy.