Można jechać! Lublin i Rzeszów połączone drogą ekspresową S19

21.05.2022

Ostatni, 20-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem - szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem został udostępniony dla ruchu. Dzięki temu mieszkańcy Podkarpacia uzyskali szybkie połączenie z Warszawą, a kierowcy z województwa lubelskiego ekspresowo dotrą do autostrady A4. Dzięki udostępnieniu do ruchu kolejnego odcinka S19, kierowcy mają już do dyspozycji ponad 233 km trasy Via Carpatia na terenie Polski.
 
- Można jechać! Dziś oddaliśmy do ruchu ostatni fragment szlaku Via Carpatia między Lublinem a Rzeszowem. Łączymy polskie regiony i przybliżamy do siebie Polaków. Trzeba wiary, determinacji i przekonania co do tego, że cała Rzeczypospolita musi się rozwijać w sposób równoważny i dynamiczny, nie tylko wielkie aglomeracje, ale także regiony wschodnie, stąd Via Carpatia jest potwierdzeniem woli i strategii rozwoju Polski – podkreślał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
 
Dzięki oddaniu dla ruchu odcinka między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem, podróż samochodem pomiędzy granicami Lublina i Rzeszowa będzie bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i skróci się do ok. 90 minut. Przed rozpoczęciem budowy S19 podróż ta, przy zwiększonym ruchu, trwała nawet dwukrotnie dłużej. Teraz kierowcy z województwa lubelskiego szybciej dotrą do autostrady A4, a dalej do Krakowa czy Katowic. Mniej czasu zajmie też przejazd trasą z Rzeszowa do Warszawy poprzez S19 i S17, która przejmie ruch z obecnej DK9 i S7.
 
- Zawsze miałam wiarę w tę drogę. To inwestycja, która stanowi kręgosłup społeczno-gospodarczy rozwoju Polski, bo daje możliwości szybkiego przemieszczania się pomiędzy miejscowościami i województwami aby przewozić towary, rozwijać przedsiębiorczość i rozwijać gospodarczo tereny wschodnie - dodała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
 
- Ojców sukcesu Via Carpatia jest wielu, na czele z inicjatorem budowy tej drogi Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim, który w 2006 roku rozpoczął dyskurs i realne działania zmierzające do budowy tego międzynarodowego szlaku. Dzisiaj droga ekspresowa S19 nosi jego imię – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Dzisiaj zakończył się ważny etap tej inwestycji. Via Carpatia nie jest drogą tylko i wyłącznie ze sfery naszych marzeń, ale jest rzeczywistością, jest drogą, która komunikuje stolice wschodnich regionów naszego kraju Lublin z Rzeszowem. Przed nami kolejne wyzwania: połączenie Lublina z Białymstokiem oraz Rzeszowa z granicą polsko-słowacką.
 
Podczas uroczystości oddania do ruchu odcinka S19 między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem, wojewoda lubelski Lech Sprawka podkreślał: - Wielka radość dzisiaj w województwie lubelskim, ponieważ uzyskujemy kolejne otwarcie, szerokie wrota w kierunku południowym naszego kraju. W imieniu mieszkańców województwa lubelskiego, na ręce ministra Pana Andrzeja Adamczyka, pragnę złożyć podziękowanie dla rządu Prawa i Sprawiedliwości za te wszystkie odważne decyzje, które spowodowały, że ta trasa mogła znaleźć realizację i finansowanie. Współczesny czas sprawia, że znaczenie drogi S19 jest podwójne. Po pierwsze to, które towarzyszyło pierwotnym zamiarom tj. rozwojowi gospodarczemu tych województw Polski wschodniej, których wykluczenie komunikacyjne było pewną barierą rozwojową. Po drugie, po 24 lutego okazało się, że trasa Via Carpatia ma niezmiernie ważne znaczenie od strony bezpieczeństwa naszego kraju, a województwa lubelskiego w szczególności. Idea Via Carpatia znakomicie wpisuje się w idee Trójmorza, a bez współpracy krajów Środkowo-Wschodniej Europy, krajów nadbałtyckich i południa Europy nie powstrzymamy zapędów imperialistycznych Rosji. Wpisuje się więc wręcz w politykę bezpieczeństwa kraju – zaznaczył.
 
W 2012 r. został oddany do użytku odcinek S19 od autostrady A4 do Stobiernej, a w 2017 r. dalej do węzła Sokołów Małopolski Północ. Umowy z wykonawcami na realizację dalszego ciągu S19 między Lublinem a Sokołowem Małopolskim zostały podpisane pomiędzy końcem października 2017 r. i grudniem 2018 r. Budowa została podzielona na dwanaście odcinków o łącznej długości ok. 130 km, z czego sześć (ok. 75 km) powstało w województwie lubelskim. Jako pierwszy, w czerwcu 2021 r. został oddany odcinek od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. W październiku i grudniu 2021 roku dziewięć kolejnych fragmentów Via Carpatii w województwie lubelskim i podkarpackim. To łącznie blisko 92 km, które znacząco skróciły czas przejazdu. Kierowcy otrzymali do dyspozycji odcinki pomiędzy węzłami: Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, Kraśnik Północ - Zdziary oraz Rudnik nad Sanem - Sokołów Małopolski.
 
Oddany dziś do użytku odcinek S19 jest najdłuższy spośród sześciu budowanych w województwie lubelskim. W ramach inwestycji powstało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Na tym odcinku wykonano ok. 1,4 mln m3 wykopów, czyli odpowiednik ok. 400 basenów olimpijskich. Materiał użyty do nasypów, o objętości ok. 1,2 mln m3, pozwoliłby wypełnić niemal w połowie piramidę Cheopsa. Łącznie na odcinku ułożono ok. 2,25 mln m2 masy bitumicznej, co zakryłoby powierzchnię ok. 315 boisk piłkarskich. Do budowy obiektów mostowych wykorzystano 2,5 tys. ton stali (jedną czwartą materiału wykorzystanego do budowy wieży Eiffla) i ok. 23 tys. m3 betonu (wypełniłby sześć basenów olimpijskich).
 
***
 
Przebieg S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem
 
Wycinek międzynarodowego szlaku Via Carpatia pomiędzy stolicami województw lubelskiego i podkarpackiego prowadzi od węzła Lublin Węglin na południe w kierunku Sokołowa Małopolskiego. Tam łączy się z oddanym do ruchu w 2017 roku odcinkiem Sokołów Małopolski - Stobierna i dalej z funkcjonującym od 2012 roku odcinkiem Stobierna - Rzeszów Wschód na przecięciu z autostradą A4. Wybudowana dwujezdniowa droga ekspresowa, o nawierzchni bitumicznej, od węzła Lublin Węglin początkowo biegnie wzdłuż starej drogi krajowej nr 19, a potem na wschód od niej, omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Wilkołaz.
 
Następnie przechodzi na zachodnią stronę starej krajówki i przed Kraśnikiem wraca na jej wschodnią stronę, omijając to miasto po nowym śladzie. Dalej biegnie po zachodniej stronie starej DK19, omijając Modliborzyce oraz Janów Lubelski. Przecinając Lasy Janowskie, biegnie w pobliżu starej DK19, a dalej na południe prowadzi zmiennie po zachodniej lub wschodniej starej drogi, omijając rozłożone wzdłuż niej miejscowości - Domostawa, Zdziary, Nisko, Nowosielec, Jeżowe i Kamień.
 
Łączny koszt budowy dwunastu odcinków S19 w woj. lubelskim i podkarpackim, od węzła Lublin Węglin do węzła Sokołów Małopolski Północ (wraz pracami przygotowawczymi, wykupem gruntów i nadzorem) to ok. 4,5 mld zł, z czego ponad 2,2 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Budowa została podzielona na dwanaście odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 130 km. Na początku maja 2022 r. GDDKiA ogłosiła przetarg na dobudowę drugiej jezdni S19 na odcinku Sokołów Małopolski - Jasionka. Po jej ukończeniu cała trasa pomiędzy Lublinem i Rzeszowem będzie miała przekrój dwujezdniowy.
 
S19 pomiędzy Lublinem i Rzeszowem:

S19 Lublin - Niedrzwica Duża
Odcinek o długości 12 km, został oddany do ruchu 16 grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano 15 obiektów inżynierskich, w tym cztery mosty, 10 wiaduktów i kładkę. Powstały dwa węzły drogowe (Strzeszkowice i Niedrzwica Duża).
 
Niedrzwica Duża - Kraśnik
Odcinek o długości 20 km, został oddany do ruchu 21 maja 2022 r. W ramach inwestycji wybudowanych zostało m.in. 17 obiektów inżynierskich, w tym 12 wiaduktów, dwa przejścia dla dużych zwierząt, most i dwie kładki. Powstał jeden węzeł drogowy - Wilkołaz.
 
Obwodnica Kraśnika
Odcinek ma długość ok. 10 km. Do ruchu udostępniony 16 grudnia 2021 r. Powstało 12 obiektów inżynierskich - dwa mosty i 10 wiaduktów. Wybudowane też zostały dwa węzły drogowe (Kraśnik Północ oraz Kraśnik Południe, gdzie powstało także połączenie drogą krajową nr 74).
 
Kraśnik - Janów Lubelski
Odcinek ma ok. 18 km długości, do ruchu został udostępniony 16 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji powstało m.in. 21 obiektów inżynierskich, w tym most, 14 wiaduktów i sześć przejść dla zwierząt. Wybudowane zostały też dwa węzły drogowe (węzeł Szastarka i Modliborzyce).
 
Obwodnica Janowa Lubelskiego
Odcinek o długości ok. 6,5 km został oddany do ruchu 16 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji powstało pięć obiektów inżynierskich (cztery wiadukty i jeden most) oraz dwa węzły drogowe (Janów Lubelski Północ i Janów Lubelski Południe). Wykonanych zostało też pięć przejść dla zwierząt oraz osiem przepustów.
 
Janów Lubelski - Lasy Janowskie
Kierowcy korzystają z odcinka o długości 8 km od 16 czerwca 2021 roku. W ramach inwestycji wybudowany został węzeł Lasy Janowskie, a także dwa mosty i dwa wiadukty oraz dziewięć przejść dla zwierząt.
 
Lasy Janowskie - Zdziary
Odcinek o długości 9,5 km udostępniono kierowcom 11 października 2021 r. W ramach kontraktu wybudowano dwa mosty, dziesięć wiaduktów, jedną kładkę dla pieszych, piętnaście przepustów, jedną parę Miejsce Obsługi Podróżnych Bukowa (kat. I) oraz węzeł Zdziary łączący S19 z DK19.
 
Zdziary - Rudnik nad Sanem
Odcinek o długości 8,2 km udostępniono kierowcom 29 kwietnia 2022 r. W ramach zadania powstał most na Sanie. Jego przęsło nurtowe wybudowane w technologii nawisowej jest pod względem długości trzecim w Polsce. Wybudowano ponadto dwa obiekty mostowe w ciągu głównym S19, sześć obiektów mostowych poprzecznych (w tym przejście dla zwierząt dużych górą) oraz siedem przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).
 
Rudnik nad Sanem - Nisko
Kierowcy mogą korzystać z tego odcinka o długości 6,5 km od 6 grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano dwa węzły drogowe (Rudnik nad Sanem i Nisko), sześć wiaduktów (w tym przejścia dla zwierząt dużych i średnich górą i dołem) i sześć przepustów (w tym zespolone z przejściami dla zwierząt).
 
Nisko - Jeżowe
Odcinek o długości 11,2 km został oddany do ruchu 6 grudnia 2021 r. W ramach zadania wybudowano trzy wiadukty nad drogą ekspresową, sześć przejść dla zwierząt (dwa górą i cztery dołem), dziewięć przepustów dla celów ekologicznych, a także Miejsca Obsługi Podróżnych Podgórze (kat. III) i Jeżowe (kat. II).
 
Jeżowe - Łowisko
Odcinek udostępniony 6 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji o długości 10,3 km wybudowano dwa węzły drogowe (Jeżowe i Nowa Sarzyna), a także siedem wiaduktów (w tym trzy wiadukty w ciągu dróg bocznych), pięć mostów (w tym pełniące również funkcję przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem), przejście dla zwierząt górą, przejście dla zwierząt dołem oraz pięć przepustów o funkcji ekologicznej.
 
Łowisko - Sokołów Małopolski Północ
Odcinek o długości 8,2 km udostępniono kierowcom 23 grudnia 2021 r. W ramach inwestycji wybudowano dwa węzły drogowe (Łowisko i Sokołów Małopolski Północ), sześć wiaduktów drogowych (w tym przejścia dla zwierząt średnich górą i dołem) oraz dwa przepusty dla zwierząt małych o funkcji ekologicznej.
 
Sokołów Małopolski Północ - Stobierna
Odcinek udostępniony kierowcom 1 września 2017 r. ma 12,5 km długości. W ramach inwestycji wybudowano węzeł drogowy Sokołów Małopolski, cztery wiadukty drogowe, jedną estakadę, dziewiętnaście przejść dla zwierząt i przejazd gospodarczy a także jedną parę Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP-y Stobierna i Nienadówka) kategorii I.
 
Stobierna - Rzeszów Wschód
Kierowcy mogą korzystać z tego odcinka od 10 września 2012 r. Trasa obejmuje odcinek drogi ekspresowej o długości ok. 6,9 km. W ramach inwestycji wybudowano węzeł drogowy Jasionka, czternaście obiektów inżynierskich, w tym cztery wiadukty drogowe, cztery mosty oraz sześć przepustów i przejść dla zwierząt.