Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Lublin przebiega zgodnie z planem

09.05.2018

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin. Na stacji Dęblin powstają m.in. nowe perony i przejście podziemne dla pieszych. Nad rzeką Wieprz trwa budowa 170 metrowego mostu.
 
O postępach w pracach mówiono podczas konferencji zorganizowanej na placu budowy. Udział w niej wzięli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, Tomasz Gontarz, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej w województwie lubelskim oraz dyrektor projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Sławomir Strupiński, kierownik kontraktu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 
 - Trasa nr 7 z Lublina do Warszawy pozwoli nam docelowo dowieść towary i pasażerów w ciągu 90 minut na dworzec centralny w stolicy. Jesteśmy w Dęblinie na odcinku, który jest niezwykle istotny dla tej inwestycji. Nie ma przesunięć w pracach budowlanych, które zagrażałyby realizacji całości inwestycji w terminie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem – powiedział wojewoda Przemysław Czarnek.
 
Efektem prac będzie zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podróżnych oraz skrócenie czasu przejazdu. Wartość inwestycji na stacji Dęblin wynosi ok. 145 mln zł.
 
Dęblin zmienia się dla pasażerów
 
Na stacji w Dęblinie trwa przebudowa peronów. Docelowo wybudowane zostaną trzy nowe, w tym dwa wyspowe oraz jednokrawędziowy. Nowe perony zyskają funkcjonalne wiaty, ławki, zegary, oświetlenie i tablice informacyjne. Będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, a ścieżki dotykowe ułatwią poruszanie się osobom niedowidzącym. Rowerzyści skorzystają ze specjalnych stojaków na rowery.
 
Nieopodal dawnego dojścia do peronów w poziomie szyn powstaje przejście podziemne, wyposażone w wygodne pochylnie i trzy windy osobowe, które zapewnią podróżnym bezpieczne dotarcie do pociągu. Równolegle odbywa się wymiana sieci trakcyjnej i torów.
 
Trwa budowa lokalnego centrum sterowania, które zapewni bezpieczny i sprawny ruch pociągów. W nowym obiekcie znajdą się nowoczesne systemy komputerowe umożliwiające zdalne sterowanie urządzeniami infrastruktury kolejowej.
 
W Dęblinie kończy się budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Balonna. Obiekt został poszerzony, co zapewnia bezpieczny, bezkolizyjny ruch samochodowy w obie strony. Nowy wiadukt pozwoli na sprawny przejazd pociągów z większą prędkością.
 
Modernizowany będzie również przejazd kolejowy (kat. A) przy ul. Tysiąclecia. Modernizacja odbywać się będzie w okresie wakacyjnym. Ruch drogowy zostanie przekierowany  na wiadukt w ciągu ul. Warszawskiej. Ruch pieszy będzie utrzymany. Planowane zakończenie prac torowych na stacji w Dęblinie to grudzień 2018 r.
 
Kolej na most
 
Budowa nowego mostu nad rzeką Wieprz to jedno z najbardziej skomplikowanych technicznie zadań w całym projekcie modernizacji linii kolejowej Lublin - Warszawa. Po modernizacji obiekt zapewni bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich oraz umożliwi kursowanie ciężkich składów o nacisku 221 kN/oś. Jednocześnie pod mostem będzie przejście dla dużych zwierząt.
 
Na przełomie kwietnia i maja zakończyło się nasuwanie nowej trójprzęsłowej konstrukcji mostowej o długości 170 m. Most był przesuwany po łożyskach przy pomocy siłowników hydraulicznych. Szeroki na 22 m obiekt jest osadzony na wyremontowanych podporach i odpowiednio przebudowanych przyczółkach. Stalowa konstrukcja waży blisko 1000 ton.
 
Obok powstanie bliźniacza konstrukcja, którą zostanie poprowadzony drugi tor. Oba tory zostaną wykonane na osobnych przęsłach i na wspólnych podporach. Realizacja tego zadania rozpocznie się po 10 czerwca br.
 
Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, odcinek Pilawa – Dęblin w km 55.600 – 107.283 etap I” jest największym projektem w Krajowym Programie Kolejowym. Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu wynosi ponad 3,4 mld zł, z czego kwota dofinansowania unijnego POIiŚ wynosi ponad 2,9 mld zł.