Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - program obchodów

22.02.2021

 
Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. Komuniści tępili Żołnierzy Wyklętych z wielką bezwzględnością; uruchomili machinę propagandową dążącą do przedstawienia walczących o wolność Polski jako bandytów, zaplute karły reakcji, wrogów Polski Ludowej.
 
Wieloletnie wysiłki podejmowane po odzyskaniu niepodległości przez rodziny Żołnierzy Wyklętych, stowarzyszenia patriotyczne i naukowe, środowiska kombatanckie, dziennikarzy i społeczników przyniosły efekty w 2011 roku, od kiedy dzięki inicjatywie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na mocy ustawy Sejmu RP przyjętej 3 lutego 2011 roku – 1 marca obchodzimy jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
 
W tym roku, ze względu na stan pandemii COVID-19, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi, wydarzenia mające na celu upamiętnienie bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, objęte są ograniczeniem liczby uczestników.
 
Program obchodów:
 
1 marca 2021 r. (Lublin)
 

godz. 10.30  Złożenie kwiatów przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 (cmentarz przy ul. Unickiej; wejście od ul. Walecznych)
godz. 11.00  Złożnienie kwiatów pod tablicami w bramie Zamku Lubelskiego oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym
godz. 11.30  Złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy NSZ przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych
godz. 11.45  Złożenie kwiatów pod pomnikiem Zrzeszenia WiN przy rondzie WiN
godz. 12.30  Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych (kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19)
godz. 13.30  Apel Pamięci oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych (plac przy kościele pw. św. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19)
 

2 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 

godz. 17.00  Konferencja popularno-naukowa: Żołnierze „Niezłomni” – historia i przywracanie pamięci
 
Konferencja zostanie przeprowadzona w trybie on-line. Facebook -> IPN Lublin i Youtube -> IPNtvPL
 

 • dr Daniel Piekaruś - UBP wobec podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie;
 • Łukasz Pasztaleniec - „Wtyczki” podziemia w strukturach UBP na Lubelszczyźnie;
 • Artur Piekarz - Dowódcy plutonów egzekucyjnych w więzieniu na Zamku w Lublinie;
 • dr Justyna Dudek - Amnestie 1945 i 1947 na Lubelszczyźnie;
 • Grzegorz Makus - Rozbicie PUBP we Włodawie 22 X 1946 r.;
 • dr Krzysztof Busse - Likwidacja oddziału Aleksandra Młyńskiego „Drągala” przez aparat bezpieczeństwa

 

4 marca 2021 r. (Radecznica)
Uroczystości pogrzebowe kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula”
 

godz. 11.00  Msza św. w intencji kpt. Romana Szczura vel Szumskiego ps. „Urszula” i złożenie trumny w krypcie II Inspektoratu Zamojskiego AK (bazylika oo. Bernardynów w Radecznicy)
 

5 marca 2021 r. (Lublin)
 

godz. 12.00  Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego podkomendnych (kościół garnizonowy, al. Racławickie 20)
godz. 13.20  Złożenie kwiatów na symbolicznym grobie mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (cmentarz przy ul. Białej)
godz. 14.40  Złożenie kwiatów pod pomnikiem mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” (XXIX LO im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25)
 
7 marca 2021 r. (Bełżyce)
 
godz. 10.30  Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora i jego podkomendnych (kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Pl. Kościelny 7)
 

Wydarzenia towarzyszące:
 
1 marca 2021 r. (Świdnik)
 
godz. 17.00  Koncert „Chwała Bohaterom” - Zespół Forteca, Norbert „Smoła” Smoliński-Contra Mundum, Tadeusz „Tadek” Polkowski, (MOK w Świdniku, al. Lotników Polskich 24)
 

1–3 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 
„Żołnierze Wyklęci - Podziemie Niepodległościowe 1944-1963”. Internetowy quiz z nagrodami, w darmowej aplikacji Quizizz.
 

1–8 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 
Gra miejska „O wilkach mowa” w aplikacji Actiontrack o przygotowaniach do akcji ekspropriacyjnej oddziału ppor. AK Stanisława Łukasika „Rysia”
 

3 marca 2021 r. (IPN o/Lublin)
 
godz. 12.00  Premiera filmu „Rozkaz – rozbić więzienie!” (35 min., scenariusz i reżyseria. Przemysław Bednarczyk, zdjęcia: Wojciech Pronin, kierownik produkcji: Bartosz Bednarczyk) Facebook -> IPN Lublin i Youtube -> IPNtvPL
Filmowy dokument przedstawiający przebieg akcji rozbicia więzienia w Radomiu, przeprowadzonej przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. Harnaś dnia 9 września 1945 r.
 

27 marca 2021 r. (Lublin)
 
godz. 9.00  X Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych
(Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Snajper”, ul. Gospodarcza 27 w Lublinie; organizatorzy KS Snajper, TG Sokół w Lublinie, GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ)
 
 
Organizatorzy wydarzeń:

 • Wojewoda Lubelski - Lech Sprawka
 • Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski
 • Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk
 • Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie - Marcin Krzysztofik
 • Lubelski Kurator Oświaty - Teresa Misiuk
 • Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie - płk Tadeusz Nastarowicz

 
Partnerzy:

 • Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin
 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość
 • Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny
 • Stowarzyszenie Żołnierzy i Przyjaciół AK oraz WiN cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Bełżycach
 • Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski
 • Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989
 • Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział w Lublinie
 • Wojsko Polskie Garnizon Lublin
 • Muzeum Narodowe w Lublinie
 • Fundacja Niepodległości
 • Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
 • Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie
 • Parafia pw. Św. Rodziny w Lublinie
 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Lublinie
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie
 • GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ
 • Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum w Lublinie
 • Stowarzyszenie Głos Bohatera