Naszym obowiązkiem jest pamiętać. 100. rocznica bitwy pod Komarowem

30.08.2020

Świętowana w bieżącym roku 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, która przesądziła o zwycięstwie Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej, a tym samym o utrzymaniu przez naszą Ojczyznę niepodległości, ma swój wyjątkowy akcent w postaci bitwy pod Komarowem. Bój rozegrany na polach Wolicy Śniatyckiej, uważany za jedną z najważniejszych bitew XX wieku z udziałem formacji jeździeckich, przypieczętował zwycięstwo Polaków pod Warszawą. 
 

Sto lat później, pod Komarowem na rocznicowych uroczystościach licznie zgromadzili się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek, Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała, dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb, I zastępca dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. pil. Jan Śliwka, wojewoda lubelski Lech Sprawka, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, mieszkańcy województwa lubelskiego i goście z całej Polski. Dzień wcześniej, w uroczystościach inaugurujących obchody 100. rocznicy bitwy pod Komarowem, wziął udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 

- Są takie bitwy, które przesądzają o losach całej wojny. Taką bitwą była bitwa pod Komarowem - podkreślała marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. - Znakomicie żołnierze i świetni dowódcy tu pod Komarowem odnieśli spektakularny sukces. Stąd bolszewicy musieli się cofnąć, a Polska i Europa Zachodnia zostały ocalone. Przywołujemy ich pamięć i dziękujemy za ofiarność, patriotyzm za krew i za niepodległość Polski, którą im zawdzięczamy. Naszym obowiązkiem jest pamiętać - dodała marszałek Sejmu RP.
 

- Zwycięstwo w bitwie pod Komarowem to jeden z największych triumfów w chlubnych dziejach jazdy polskiej, na miarę zwycięstw pod Grunwaldem, Kircholmem, Kłuszynem, Wiedniem czy Somosierrą. Od czasów wojen napoleońskich Europa nie widziała równie wielkiego i zaciętego starcia kawaleryjskiego oraz równie brawurowego zwycięstwa, jakie odnieśli szarżujący z impetem Polacy. Była to jedna z największych bitew XX wieku z udziałem formacji jeździeckich - pisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w liście skierowanym do organizatorów i uczestników rocznicowych obchodów. - To właśnie tutaj, na tej ziemi rozpadł się mit jakoby niezwyciężonej Armii Konnej Siemiona Budionnego. Mimo, że siły polskie były kilkukrotnie słabsze liczebnie, potrafiły odnieść druzgocące zwycięstwo nad groźnym przeciwnikiem dzięki ogromnemu męstwu, poświęceniu i umiejętnościom naszych kawalerzystów i bojowemu kunsztowi dowódców - podkreślał Andrzej Duda. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził uznanie dla wszystkich, którzy pielęgnują tradycje kawaleryjskie, pamiętają o heroizmie polskiego żołnierza oraz upowszechniają patriotycznego ducha i szacunek dla żołnierskiego munduru wśród młodych pokoleń. List odczytał zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała.
 

Serdecznie pozdrowienia dla organizatorów i uczestników Święta Kawalerii Polskiej w 100. rocznicę bitwy pod Komarowem, za pośrednictwem listu odczytanego przez posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, przekazał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. - Kiedy odrodzona po latach zaborów Rzeczpospolita stanęła do walki o przetrwanie z nawałą ze Wschodu, decydujące ciosy bolszewikom zadawały pułki polskiej jazdy. Nasi przodkowie byli w stanie obronić nasz kraj i cywilizację Zachodu przed śmiertelnym zagrożeniem. Oddajemy im dzisiaj cześć - pisał premier.
 

- Zwycięstwo pod Komarowem jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że żołnierze na koniach zajmują szczególne miejsce w dziejach polskiego oręża. Zawsze cechowali się odwagą, fantazją i przywiązaniem do honoru. Współczesne jednostki wojskowe kontynuują tradycje i dbają o pamięć o znakomitych poprzednikach. Takie działania są ważne dla propagowania patriotyzmu oraz wiedzy historycznej - podkreślał minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszak w liście, który odczytał dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb.
 

Podczas uroczystości zostały wręczone Złote Odznaki Ułana Komarowskiego oraz zaszczytny tytuł Ułana Komarowskiego. Otrzymali je - za zasługi w dziedzinie kultywowania chlubnych tradycji komarowskiej bitwy - dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Robert Głąb oraz poseł na Sejm RP i prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Sławomir Zawiślak. Aktu dekoracji dokonał prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek.
 
 
Po Apelu Pamięci oraz odegraniu i odśpiewaniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” odbyła się uroczysta defilada. Integralną częścią obchodów był piknik historyczny pt. „Byli tacy jak Wy – Bitwa pod Komarowem 1920”, zorganizowany przez Wojewodę Lubelskiego we współpracy z Muzeum Lubelskim i rekonstruktorami historycznymi, w ramach projektu „Formowanie Niepodległej. Zwycięstwo 1920” i sfinansowany z programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu zostały przygotowane dioramy, scenki rodzajowe ze wsi polskiej z 1920 r., stoiska edukacyjne z gawędami historycznymi, umocnione pozycje obrony, a także edukacyjny punkt werbunkowy do Armii Ochotniczej oraz pokaz broni i sprzętu wojskowego, w tym historycznych pojazdów i ciężkiego uzbrojenia.