Niewidomi i słabowidzący z woj. lubelskiego dostali atlasy świata (wideo)

05.03.2018

Podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych, Okręgu Lubelskiego odebrali z rąk głównego geodety kraju Grażyny Kierznowskiej 15 atlasów świata dla niewidomych i słabowidzących.
 
Atlas składa się z zebranych w teczce plansz z 38 mapami, podzielonymi na dwie części tematyczne stanowiące tomy. Część pierwsza Atlasu jest poświęcona zagadnieniom przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym w ujęciu globalnym. Część druga to przegląd regionów, na który składa się 15 map przedstawiających rzeźbę terenu oraz podział polityczny kontynentów. Do zestawu dołączono płytę CD zawierającą opisy wszystkich map, metodykę ich czytania oraz inne informacje przydatne dla użytkowników.
 
- Mam nadzieję, że wszystkie te osoby, które będą korzystały z tych atlasów, które zostały dzisiaj wręczone za jakiś czas złożą do nas swoje uwagi, po to byśmy mogli poprawić pewne elementy, by mapy te spełniały jeszcze lepiej swoją funkcję – powiedziała minister Kierznowska.
 
Zobacz relację wideo z wręczenia https://www.facebook.com/LubelskiUrzadWojewodzki/videos/875644632608604/
 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii od ponad 30 lat opracowuje i publikuje mapy specjalne przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. Atlas zdobył 3 nagrody – dwie krajowe przyznane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich oraz jedną międzynarodową podczas konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Dreźnie.
 
Wręczenie atlasów odbyło się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, z udziałem dyrektora generalnego LUW Agaty Gruli, która reprezentowała wojewodę Przemysława Czarnka. Zbiegło się to z dniem geodety, ustanowionym przez Europejską Organizację Geodetów w 500-setną rocznicę urodzin Merkatora, prekursora współczesnej kartografii.

 
Założenia do ostatniego wydania tyflologicznego atlasu świata zostały zaakceptowane przez Polski Związek Niewidomych oraz pedagogów uczących młodzież niewidomą i słabowidzącą. Nad poprawnością i czytelnością map czuwał powołany przy Głównym Geodecie Kraju Zespół Konsultacyjny do spraw opracowania „Atlasu świata dla niewidomych i słabowidzących”. W skład Zespołu wchodzili między innymi reprezentanci Polskiego Związku Niewidomych, nauczyciele geografii i orientacji przestrzennej w szkołach dla niewidomych oraz tyflograficzni  i kartograficzni konsultanci.
 
Zadaniem ekspertów było zapewnienie czytelności map z zachowaniem zasady: „to samo dla widzących i niewidzących”. Dlatego używane w atlasie symbole, skróty nazw i klucze znaków są identyczne w piśmie Braille’a i druku barwnym. Podczas opracowywania najnowszej publikacji skorzystano z doświadczeń, rozwiązań merytorycznych i sprawdzonych metod prezentacji graficznej oraz wprowadzono innowacyjne rozwiązania tyflokartograficzne.
 

Dotychczas przekazanych nieodpłatnie zostało ok. 200 sztuk atlasów szkołom, ośrodkom szkolno-wychowawczym, fundacjom lub innym instytucjom wspomagającym naukę i rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących.